Skocz do zawartości

Kwiecień

Z konferencji prasowej Starosty Konińskiego

Najważniejszym warunkiem skorzystania z unijnych dotacji jest znajomość programów oraz zasad udzielania pomocy, które one oferują. Mając świadomość korzyści, jakie dają dotacje oraz problemów, które niosą ze sobą procedury związane z ubieganiem się o fundusze unijne, Starosta Koniński zorganizował konferencję prasową poświęconą "Tegorocznym warunkom przyznawania pomocy w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013".
 
W spotkaniu z dziennikarzami, które odbyło się w urzędzie 9 kwietnia, wzięły udział Andżelika Chojnacka - zastępca kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie oraz Bożena Frankowska - naczelnik Wydziału Ochrony Gruntów Rolnych, Rolnictwa i Leśnictwa konińskiego Starostwa.
 
Konferencję rozpoczął Starosta Stanisław Bielik od podsumowania Forum Rolniczego, które odbyło się 22 marca w Żychlinie: Duże zainteresowanie forum ze strony rolników, a także intensywna dyskusja podczas, której nastąpiła wymiana wielu ważnych informacji, pomysłów oraz komentarzy najlepiej świadczy o potrzebie jego zorganizowania - powiedział Starosta. Pozytywnie ocenił formułę przedsięwzięcia: Uważam, że spotkania, podczas których omawiane są problemy bezpośrednio dotykające rolników z naszego regionu są niezwykle ważne i powinny być kontynuowane. Starosta zaprosił także na debatę podsumowującą wszystkie Fora Rolnicze zorganizowane w tym roku w Wielkopolsce, która odbędzie się 16 kwietnia w Poznaniu.
 
Zgodnie z programem konferencji, kolejno omówione zostały działania PROW, w ramach których będzie można aplikować o dotacje unijne już w II i III kwartale br.
 
Nowe możliwości dla ubiegających się o dofinansowanie w ramach działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie działalności nierolniczej" oraz "Ułatwianie startu młodym rolnikom" przedstawiła naczelnik Bożena Frankowska.
 
Już w II kwartale tego roku, zostanie uruchomione przyjmowanie wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". "Działania te mają bardzo duże znaczenie dla przeobrażenia polskiej wsi. Dzięki takiemu wsparciu rolnicy, członkowie ich rodzin czy domownicy, mogą podejmować dodatkową nierolniczą działalność i czerpać z niej dodatkowe dochody" podkreślała naczelnik Frankowska.
 
O pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się podmioty prowadzące dodatkową działalność gospodarczą lub tworzące nowe miejsca pracy w mikroprzedsiębiorstwach działających na terenach wiejskich. Tegoroczne procedury naboru wprowadziły zmiany polegające na zmniejszeniu wymagań dla chcących skorzystać z dotacji w ramach tego działania.
 
Kolejną szansą dla rolników na zwiększenie ich dochodów oraz stworzenie nowych miejsc pracy (m.in. dla domowników) jest rozpoczęcie działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem. Do nich właśnie adresowane jest działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". W ubiegłych latach, rolnicy z powiatu konińskiego najczęściej korzystali z tego rodzaju wsparcia na uruchomienie działalności agroturystycznej oraz usługowych punktów naprawy maszyn rolniczych.
 
W trzecim kwartale planowane jest uruchomienie wsparcia dla "młodych rolników" oraz powiązany z nim nabór wniosków o przyznanie rent strukturalnych. Bożena Frankowska przekazała bardzo dobre wiadomości dla młodych rolników, dla których w tym roku podwyższona została kwota wsparcia z 50 tys. do 70 tys. złotych. Ponadto, rolnicy z województw, gdzie średnia wielkość gospodarstw jest wyższa niż średnia krajowa, aby otrzymać wsparcie będą mogli rozpocząć prowadzenie gospodarstwa o wielkości średniej krajowej (10,15 ha), a nie jak poprzednio średniej wojewódzkiej, która w naszym regionie jest bardzo wysoka.
 
Omawiając kolejny temat konferencji - "Renty strukturalne", Andżelika Chojnacka, zastępca kierownika biura powiatowego ARiMR w Koninie poinformowała, że w 2010 r. przeznaczono na realizację tego działania 320 mln euro, co pozwoli przyjąć około 6 tys. wniosków. Ponadto, Agencja wypłaci wyższe renty strukturalne wszystkim, którzy otrzymali decyzję o przyznaniu takiej pomocy. Tegoroczne kryteria naboru wniosków będą zmierzały do tego, aby powstawały duże gospodarstwa rolne mogące konkurować na rynku rolnym krajowym i unijnym - zastrzegła Andżelika Chojnacka. Dotychczas stosowane zasady przyznawania takiej pomocy niestety nie zmieniły w istotny sposób struktury agrarnej gospodarstw rolnych - dodała przedstawicielka Agencji. W kwietniu br. w biurze powiatowym ARiMR w Koninie uruchomiony zostanie także punkt konsultacyjno-informacyjny. Będzie on służył rolnikom kompleksową pomocą w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do ubiegania się o przyznanie renty strukturalnej.
 
Spotkanie z dziennikarzami zakończył Starosta Koniński zapraszając do udziału w dwóch ważnych przedsięwzięciach powiatowych: zaplanowanym na 27 czerwca w Sompolnie "Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu Konińskiego" oraz "Święcie Plonów", które tradycyjnie odbędzie się w przedostatnią niedzielę sierpnia (22.08.). W tym roku, gospodarzem powiatowych dożynek będzie gmina Rychwał.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting