Skocz do zawartości

Kwiecień

XXXVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego

30 kwietnia, o godzinie 10.00 w sali 252 rozpocznie się kolejna w tym roku sesja Rady Powiatu Konińskiego.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2009 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w 2009 r.
9. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu konińskiego i miasta Konina w roku 2009.
10. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2009 roku.
12. Informacja o stanie dróg powiatowych po sezonie zimowym oraz planowanych remontach bieżących i zamierzeniach inwestycyjnych w 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. "Wielka pętla, Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski".
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z gminą Kramsk.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
19. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
20. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting