Skocz do zawartości

Kwiecień

Konińskie Starostwo w projekcie wdrażającym samoocenę wg metody CAF

Starostwo Powiatowe w Koninie bierze udział w projekcie wdrożenia samooceny wg metody CAF 2006 pn. "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą".
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspólna Metoda Oceny - CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych CAF.
Samoocena może i powinna być przedsięwzięciem cyklicznym, a jej wyniki powinny być wykorzystane do planowania i realizacji przedsięwzięć usprawniających funkcjonowanie Urzędu. Samoocena wg metody CAF pozwoli Urzędowi na uzyskanie większej wiedzy o działalności i organizacji Urzędu.
Partnerem projektu jest firma F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu.
Starostwo przystąpiło już do realizacji przyjętych zobowiązań związanych z udziałem w tym projekcie. Zarządzeniem Starosty Konińskiego został powołany Koordynator CAF, Zastępca Koordynatora oraz Grupa samooceny. Zespół składa się z 25 osób reprezentujących komórki organizacyjne Urzędu, wykonujących różne funkcje, posiadających zróżnicowane doświadczenie i staż zawodowy.
Pierwsze szkolenie, w którym uczestniczyli: Koordynator i jego Zastępca, odbyło się w dniach 25 - 26 lutego br. i miało na celu zapoznanie się z celami, organizacją, zakresem oraz strukturą CAF.
Z kolei 4 marca br. odbyło się spotkanie kierownictwa z konsultantem, które miało na celu diagnozę wstępną Urzędu, uzgodnienie celów samooceny, organizację procesu samooceny a także służyło podniesieniu świadomości projakościowej.
Kolejnym etapem projektu jest szkolenie Grupy samooceny z metody CAF, które odbywa się w dniach 13-14 kwietnia br. Uczestnicy, w trakcie jego trwania, zapoznają się z metodologią i techniką prowadzenia samooceny. Szkolenie będzie miało charakter warsztatu.
Zamknięcie działań projektowych przewiduje się na lipiec br.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting