Skocz do zawartości

Grudzień

Zawód oknem na świat

"Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością" - od słów Jan Pawła II rozpoczęło się zorganizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Ślesinie spotkanie "Zawód oknem na świat".

Pod hasłem "Zawód - oknem na świat", pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie spotkali się z niepełnosprawnymi ruchowo dziećmi i ich opiekunami. Celem spotkania, które odbyło się 3 grudnia w Kleczewie, było uświadomienie jego uczestnikom, iż pomimo obiektywnych trudności oraz wielu barier, niepełnosprawni mogą osiągnąć zawodowy sukces.

Wśród zaproszonych, nie zabrakło także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Swoimi doświadczeniami w przełamywaniu barier związanych z niepełnosprawnością w dążeniu do osiągnięcia życiowego celu, podzieliła się z uczestnikami spotkania znana konińska dziennikarka Iwona Krzyżak, od kilku lat związana z Radiem Merkury.

Opowiadając o swojej życiowej drodze, począwszy od lat szkolnych, po ukończenie studiów, założenie rodziny i realizację celów zawodowych, Iwona Krzyżak wielokrotnie podkreślała, że jakość funkcjonowania osób niepełnosprawnych zależy od nich samych. Według niej, to osoby niepełnosprawne powinny podejmować wysiłek wchodzenia w życie pełnosprawnego społeczeństwa. Niepełnosprawność nie upoważnia do przyjmowania postawy roszczeniowej i oczekiwania ulgowego traktowania. Pracując od kilku lat jako korespondent Radia Merkury, korzysta z pomocy asystentki i z powodzeniem wykonuje pracę dziennikarską na rozległym terenie byłego województwa konińskiego. Swoją aktywność oraz realizację zamierzonych celów życiowych zawdzięcza przede wszystkim upartemu dążeniu do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym.

Uczestnicy spotkania wysłuchali także porad doradcy zawodowego, Edyty Zielińskiej, która przygotowała informacje o formach i placówkach kształcenia dostępnych dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Szczególną uwagę zwróciła na elastyczne formy pracy, w tym na telepracę, która stwarza osobom niepełnosprawnym szanse na odniesienie zawodowego sukcesu. Zaprezentowała również bogatą ofertę edukacyjną wraz z danymi teleadresowymi szkół prowadzącymi różne formy kształcenia dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" pod Warszawą przedstawiła dyrektor Poradni - Małgorzata Sobieraj. Placówka kształci uczniów z niepełnosprawnością ruchową, zapewniając im miejsca nauki, pracy i rehabilitacji dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Ważne miejsce w funkcjonowaniu ośrodka zajmują działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji społecznych wychowanków, rozwijania ich samodzielności oraz integrowania ze środowiskiem osób pełnosprawnych.

Podczas spotkania głos zabrali także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Reprezentująca Fundację Mielnica, dr Agata Malecha omówiła cele i zadania realizowane przez Fundację oraz podejmowane w ramach jej działalności formy pracy odpowiadające potrzebom osób niepełnosprawnych. Z kolei, wiceprezes Zarządu Fundacji "Podaj Dalej"- Karol Włodarczyk - szczególną uwagę poświęcił omówieniu metody aktywnej rehabilitacji, służącej uczeniu się przez osoby niepełnosprawne w sposób samodzielny i niezależny pokonywania barier architektonicznych, metody przygotowującej te osoby do aktywnej obecności na rynku pracy. Podkreślił również, że Fundacja "Podaj Dalej" stara się docierać do rodzin borykających się z problem niepełnosprawności i w ramach pracy z tymi rodzinami pokazuje, ile osoby niepełnosprawne mogą zyskać żyjąc zgodnie z hasłem: "żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie".

Uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania, dzielili się informacjami i doświadczeniami. Jak zapewnia Małgorzata Sobieraj, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie, spotkanie "Zawód oknem na świat" pomogło jego uczestnikom zmienić spojrzenie na przyszłość dzieci i młodych ludzi, którzy mimo ograniczeń ruchowych mogą, podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy, kształcić się i osiągać wymarzone życiowe cele.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting