Skocz do zawartości

Grudzień

Rada wybrała Zarząd Powiatu Konińskiego

Radni powiatowi dokonali wyboru wicestarosty konińskiego i członków zarządu.

Na wczorajszej sesji Rady Powiatu Konińskiego, radni zadecydowali o personalnym składzie władzy wykonawczej powiatu IV kadencji.

Stanowisko wicestarosty powierzono ponownie Małgorzacie Waszak, która obdarzona została zaufaniem przez wszystkich głosujących, tj. 23 radnych.

Zarząd Powiatu, w składzie którego z mocy ustawy zasiada starosta i wicestarosta, uzupełniono jeszcze o trzech członków. Zgodnie z rekomendacją Starosty Stanisława Bielika, radni głosowali na pełniących te funkcje w poprzedniej kadencji: Halinę Lenartowicz i Zenona Paszka z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Waldemara Tubackiego z Klubu Towarzystwo Samorządowe. Uzyskując w tajnym głosowaniu poparcie 15 radnych, do zarządu powiatu ponownie wybrani zostali Halina Lenartowicz i Zenon Paszek.

Kandydatura Waldemara Tubackiego nie spotkała się z aprobatą większości radnych (12 głosów za i 12 głosów przeciw). Jego miejsce w zarządzie zajął wybrany jednogłośnie Jacek Wysocki - radny Towarzystwa Samorządowego.

Choć wybór wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Konińskiego zdominowały wczorajsze obrady, nowa Rada podjęła także kilka innych uchwał. Ustaliła między innymi wynagrodzenie dla przewodniczącego zarządu w wysokości 12.844,00 zł oraz powołała Komisję Rewizyjną i 7 stałych komisji Rady.

Po ustaleniu przedmiotu działania oraz składu osobowego komisji, dokonała również wyboru ich przewodniczących. Andrzej Perkowski (Nowoczesny Powiat) przewodniczył będzie Komisji Rewizyjnej, Janusz Stankiewicz (SLD) - Komisji Statutowo - Regulaminowej, Władysław Kocaj (PSL) - Komisji Budżetowej, Antoni Kulczak (TS) - Komisji Rozwoju i Infrastruktury, Andrzej Kłosowski (PSL) - Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Maria Wróbel (PSL) - Komisji Spraw Społecznych, Zenon Paszek (PSL) - Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Dariusz Musiałkiewicz (PO) - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Rada wybrała Zarząd Powiatu Konińskiego
Rada wybrała Zarząd Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting