Skocz do zawartości

Grudzień

III sesja Rady Powiatu Konińskiego

29 grudnia b.r., w siedzibie konińskiego Starostwa odbędzie się III sesja Rady Powiatu Konińskiego. Początek obrad - godz. 10.00.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Interpelacje i pytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
6. Złożenie ślubowania przez radnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
16. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PIT
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting