Skocz do zawartości

Czerwiec

Z XXXIX sesji Rady Powiatu Konińskiego

"Prawie 7,5 tysięcy ha podtopionych terenów, ponad 150 osób i tysiąc ewakuowanych zwierząt, to bilans powodzi, z którą od tygodnia walczy pięć gmin naszego powiatu" - taką informację przekazał radnym Starosta Koniński podczas XXXIX sesji, która odbyła się 31 maja br. w Starostwie.

Od ponad tygodnia, w pięciu gminach powiatu konińskiego: Golinie, Kramsku, Krzymowie, Rzgowie i Starym Mieście, obowiązuje stan alarmu przeciwpowodziowego. Z meldunków poszkodowanych gmin wynika, że na terenie powiatu zalanych zostało 7,5 tysięcy hektarów łąk i pól. Woda uszkodziła ponad 30 kilometrów dróg i 7 mostów. Szacuje się, że na akcje ratunkową w 4 gminach wydano prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych.
Najbardziej dotknięta powodzią została gmina Golina. Podtopienia wystąpiły na obszarze 2570 ha. Żywioł poczynił straty w 226 gospodarstwach rolnych, ewakuowano ponad 100 osób i 700 zwierząt. Na określenie szkód i kosztów akcji ratunkowych trzeba będzie poczekać aż opadnie woda.
"Najwyższy poziom wody na Warcie, jaki pokazał w ciągu tego tygodnia wodowskaz w Sławsku wynosił 574 cm i przekroczył o 66 cm najwyższy poziom wody odnotowany w podczas powodzi z 1997 roku" powiedział Stanisław Bielik.
Starosta podkreślił, że wszystkie wały przeciwpowodziowe wytrzymały napór wody. Jedyny poważny problem pojawił się na przewale w Kraśnicy. W efekcie jego uszkodzenia, woda rozlała się na polder Golina i podtopiła okoliczne gospodarstwa. Woda dotarła także do autostrady, stąd wyłączone zostały dwa prawe pasy ruchu w okolicy Goliny.
Starosta Stanisław Bielik pochwalił decyzje Wojewody Wielkopolskiego o nie zwiększaniu wielkości zrzutu ze zbiornika retencyjnego w Jeziorsku a także o wykonaniu podkopu na wale w pobliżu Autostrady A2. Dzięki temu, woda z polderu powoli zaczęła spływać do koryta rzeki i z każdą godziną sytuacja na golińskim rozlewisku poprawia się. Starosta poinformował radnych, że odbudowana została rezerwa na zbiorniku w Jeziorsku. Co jest niezwykle ważne na wypadek wystąpienia kolejnych obfitych opadów. Ocenił, że sytuacja powodziowa w powiecie konińskim została opanowana i gminom nie grożą dalsze podtopienia. Jednak szkody poczynione przez żywioł pozostały. Dlatego zwrócił się o pomoc dla powodzian i ich inwentarza.
"W Golinie, z powodu powodzi, ucierpiały duże gospodarstwa liczące kilkadziesiąt krów mlecznych. Zostały one praktycznie bez pasz. Dzięki aktualnie napływającej pomocy, mieszkańcy zalanych gospodarstw radzą sobie w tej trudnej sytuacji. Obawiam się jednak, ze kiedy woda opadnie, opadną emocje i minie też zainteresowanie sytuacją powodzian. A przecież ci, którzy najdotkliwiej zostali poszkodowani przez żywioł, będą odczuwać jego skutki jeszcze przez wiele miesięcy. Warto o tym pamiętać." - apelował do radnych Starosta.

Po omówieniu sytuacji powodziowej w powiecie i podsumowaniu dotychczasowych działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starosta przekazał informacje o innych ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Między innymi podzielił się z radnymi informacją o podjęciu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzji o zatwierdzeniu dodatkowej listy zadań na budowę i modernizację dróg z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych". Dzięki temu, powiat koniński otrzyma dofinansowanie wynoszące ponad 10 mln zł. na realizację czterech zadań drogowych, w tym ponad 2 mln zł na modernizację drogi Nowa Wieś - Mostki.

W drugiej części posiedzenia, radni przyjęli informacje dotyczące: realizacji ubiegłorocznych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej "MARINA" za 2009 r. oraz zeszłorocznej realizacji Programu Promocji Zdrowia Powiatu Konińskiego. Podczas obrad, Rada Powiatu podjęła także 14 uchwał.

Z XXXIX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXIX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting