Skocz do zawartości

Czerwiec

XL sesja Rady Powiatu Konińskiego


30 czerwca, o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa rozpocznie się kolejna w tym roku sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zajętej pod stację transformatorową.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Konińskiego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i form sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
14. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych
15. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting