Skocz do zawartości

Czerwiec

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

Dziś, 21 czerwca br., w siedzibie Starostwa obraduje Zarząd Powiatu Konińskiego.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 93/10 z dnia 31 maja 2010 r.
3. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. zbycia nieruchomości zajętej pod stację transformatorową.
3.2. nabycia na rzecz Powiatu Konińskiego prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość
3.3. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;
3.4. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
3.5.ustalenia zakresu i form sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.;
3.6. udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin .
4.Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2009.
5.Podjęcie uchwały zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
5.1.powołania stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego;
5.2.wynajmu lokalu biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 9;
5.3.zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;
5.4.opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Sompolno do kategorii dróg gminnych;
5.5.opinii dotyczącej wniosku Gminy Wierzbinek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
6.Informacja o rozstrzygnięciu wyniku przetargu na realizację Programu usuwania azbestu z terenu powiatu konińskiego w roku 2010.
7.Informacja o gospodarce łowieckiej w dzierżawionych obwodach na terenie powiatu.
8.Sprawy bieżące.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting