Skocz do zawartości

Czerwiec

Pomoc finansowa dla kombatantów i uczestników Powstania Czerwiec 56

Już od dziś kombatanci i czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56 mogą składać w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wnioski o pomoc finansową. Pół miliona z rezerwy budżetowej, o które wnioskował wojewoda, ma trafić do kombatantów jeszcze w czerwcu.

Z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, doznali represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, doznali istotnych represji w miejscach zatrudnienia (np. zwolnienie z pracy), mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.
Pomoc będzie udzielana na wniosek osób zainteresowanych. Właściwe formularze można będzie pobrać w Biurze Obsługi Obywatela Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w delegaturach WUW oraz wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej urzędu. Wypełnione i podpisane wnioski kombatanci będą mogli składać od środy 9 czerwca do 18 czerwca w Biurze Obsługi Obywatela (p. 021 i 022, bud. B), w delegaturach WUW lub przesyłać je na adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego). By zapewnić płynność w ocenie wniosków i wypłat, wojewoda apeluje o bezwzględne dotrzymywanie terminów składania podań.

Wnioski będą przekazywane do zaopiniowania powołanej przez wojewodę wielkopolskiego komisji, w której skład wejdą przedstawiciele związków kombatantów i uczestników Powstania Poznańskiego Czerwiec ’56 oraz reprezentanci urzędu. W pracach komisji uczestniczyć będą też zawodowi historycy, zajmujący się problematyką Powstania Poznańskiego Czerwiec ’56, którzy pomogą w ocenie wniosków. W latach 2006 i 2008, gdy przyznano podobną pomoc, na rzecz uczestników Czerwca ’56 rozdysponowano łącznie milion złotych.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting
Błąd krytyczny- futureCMS
Błąd:Wystąpił błąd krytyczny.
Info:System automatycznie poinformował twórcę strony o wystąpieniu błędu.