Skocz do zawartości

Aktualności 2009

Ogłoszenie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"

Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego do Jednostki Realizującej Projekt Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Na Terenie Subregionu Konińskiego.
 
Stawiane wymagania :

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne
  • doświadczenie zawodowe - 5 letni staż pracy w księgowości
  • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno - skarbowe.

Wymagane dokumenty:

  • potwierdzenie wykształcenia,
  • zaświadczenie o niekaralności
  • potwierdzenie doświadczenia zawodowego

 Termin składania ofert do dnia 22 stycznia 2009 r. do godz. 14.00 w siedzibie Związku, ul. Okólna 59, 62-510 Konin.
 
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting