Skocz do zawartości

Wrzesień

Z XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Kwiaty, gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów - w tak nietypowy sposób rozpoczęło się poniedziałkowe posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego.

XXXII sesja stała się okazją do złożenia podziękowań i gratulacji rolnikom z powiatu konińskiego, którzy otrzymali nominacje w III edycji krajowego konkursu "Wzorowy Ogrodnik 2009".

Wyróżnieni spośród 62 uczestników Konkursu: Piotr Grudziński, Janusz Sarnociński oraz Leonard Sarnowski odebrali kwiaty oraz dyplomy uznania z rąk Starosty Stanisława Bielika i Przewodniczącego Rady Andrzeja Nowaka.

Dalsza część obrad przebiegała zgodnie z programem sesji.

Starosta Koniński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym. Dużo uwagi poświęcił zaawansowaniu prac remontowo - modernizacyjnych na drogach powiatu, m.in. poinformował o planowym zakończeniu przebudowy dróg na odcinku: "Posoka - Sławsk" oraz "Kramsk - Barce". Korzystając z okazji, Starosta zaprosił radnych na uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Konin (Posoka) - Sławsk. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października oddana zostanie pierwsza w powiecie inwestycja zrealizowana w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Radni zapoznali się także z raportem z wykonania "Programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego" oraz sprawozdaniem z realizacji "Planu gospodarki odpadami dla powiatu konińskiego". Dokumenty te wskazują, iż tylko 80 % mieszkańców gmin powiatu konińskiego objętych jest systemem odbioru odpadów komunalnych. Według radnego Janusza Stankiewicza, który zabrał głos w tej sprawie, niepokojący jest fakt, że 20 % mieszkańców w ogóle nie uczestniczy w systemie zbiórki odpadów. Upatrując w tym przyczynę tworzenia się "dzikich" wysypisk, zanieczyszczania lasów, rowów melioracyjnych i wód, radny zwrócił się z prośbą do Starosty, aby poruszył ten problem na najbliższym posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.

W drugiej części posiedzenia, Rada podjęła uchwałę w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Skulsku, które funkcjonować będzie w ramach struktury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Zgodnie z programem sesji, radni rozpatrzyli informację z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze br. W związku z tym, ze tegoroczne dochody powiatu będą o blisko 2,7 mln zł mniejsze niż początkowo zakładano, Rada dokonała także zmian w budżecie na 2009r.

Z XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting