Skocz do zawartości

Wrzesień

Z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się w poniedziałek 31 sierpnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie.

W pierwszej części posiedzenia, Starosta Koniński Stanisław Bielik przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
Następnie, radni przyjęli informacje: o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2009 r., stanie środowiska dla powiatu konińskiego w 2008 r. oraz o działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2009 r.

Rada uchwaliła też nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koninie. Dokonano podziału Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na dwie odrębne komórki, a mianowicie: Wydział Geodezji Kartografii i Katastru oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

W dotychczasowym układzie organizacyjnym wydziału mieściły się trzy duże bloki zadaniowe: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami oraz ochrona gruntów rolnych. Zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru w całości zostaną przejęte przez utworzony obecnie wydział. Do czasu włączenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w struktury Starostwa, zadania Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru obejmować będą ustawowe kompetencje Geodety Powiatowego. Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych będą realizowane przez Wydział Ochrony Gruntów Rolnych Rolnictwa i Leśnictwa, który został utworzony na bazie dotychczasowego Biura Rolnictwa i Leśnictwa. Dokonano także zmian i modyfikacji zadań poszczególnych wydziałów/biur Starostwa dostosowując je do aktualnych potrzeb i zmieniających się przepisów prawnych.

W dalszej kolejności Rada podjęła uchwałę w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Wilczynie oraz włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Radni zdecydowali też o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał. Rzecz dotyczy drogi powiatowej nr 3248 P Lubiny - Gliny, którą jako wspólne zadanie, ze względów technicznych i ekonomicznych, prowadzić będzie Gmina Rychwał.

W drodze uchwały, radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3215P na odcinku od drogi wojewódzkiej W-266 do miejscowości Barce. Okres spłaty kredytu ustalono na 4 lata.

Rada dokonała również zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2009.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting