Skocz do zawartości

Wrzesień

Z jubileuszowego 25. Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej

Zakończył się tegoroczny 25. Ogólnopolski Rajd Kolarski po Wielkopolsce Wschodniej Licheń 2009. Rajd zorganizowany pod honorowym patronatem Starosty Konińskiego oraz Prezydenta Miasta Konina, odbył się w miniony weekend (4-6 września).

Pierwszego dnia rajdu, różnymi drogami zjechali do Lichenia cykliści z Płocka, Torunia, Ło-dzi, Świebodzina, Zabrza, Śremu, Jarocina, a także Gniezna, Wrześni, Turku, Goliny, Konina i pozostałych miejscowości. Piątkowy wieczór zapoznawczy zakończył wspólny śpiew piose-nek turystycznych.

W sobotę w Domu Noclegowym PRZYSTAŃ w Licheniu, w imieniu Oddziału PTTK w Ko-ninie powitała zebranych sekretarz Ewa Olszak. Wszyscy otrzymali bidony od Radia Merku-ry, a Starostwo Konińskie wyposażyło rowerzystów w najświeższe wydanie mapy powiatu konińskiego. W imieniu kustosza sanktuarium uczestników Rajdu Kolarskiego powitał ks. Zbigniew Borkowski, który zaprosił wszystkich do zwiedzania Sanktuarium w Licheniu.
Pomimo kapryśnej pogody amatorzy dwóch kółek wytrwale pokonywali wytyczone trasy, podziwiając subregion koniński (m.in. pomnik w Ignacewie, kościoły w Sadlnie i w Mąkol-nie, miejsce objawień w Grąblinie, śluzę Koszewo na kanale Warta - Gopło i inne). Wieczo-rem rozegrano liczne konkursy. Kolarski tor przeszkód bezbłędnie pokonał Szymon Bartczak z Turku, konkurs geograficzny wygrał Marian Broda z Jarocińskiego Klubu Górskiego GRULE, a krajoznawczy Jerzy Kaczorowski z Wrześni. Uhonorowaniem soboty był koncert orga-nowy w bazylice.

Niedziela rozpoczęła się mszą św. dziękczynną za udany rajd, z prośbą o szczęśliwy powrót do domów. Niedzielne trasy przebiegały przez Puszczę Bieniszewską, należącą do obszarów Natura 2000, położoną w Powidzko-Bieniszewskim obszarze chronionego krajobrazu.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting