Skocz do zawartości

Wrzesień

Powiatowy Piknik Rodzinny "Bliżej dziecka i rodziny"

Piknikiem rodzinnym pod hasłem "Bliżej dziecka i rodziny", 25 września powiat koniński uczci obchody Roku Rodzicielstwa Zastępczego.

Na realizację przedsięwzięcia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie pozyskało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a do jego organizacji zaprosiło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Koniński.

Od 1999 r., powiat koniński konsekwentnie realizuje zadania dotyczące opieki nad dzieckiem i rodziną, kładąc szczególny nacisk na wzmocnienie działań w zakresie rodzicielstwa zastępczego, przy jednoczesnym respektowaniu prawa dzieci do życia w rodzinie biologicznej. Wdrożenie "Lokalnego system pomocy dziecku i rodzinie w powiecie konińskim" oraz wielu modelowych rozwiązań w ramach tego systemu pozwoliło rozwinąć rodzinną opiekę zastępczą, bez konieczności umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych poza powiatem. Dzięki temu, od 10 lat dzieci z powiatu konińskiego nie trafiają do domów dziecka.

Aktualnie, pomoc i wsparcie dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oferują w powiecie 4 pogotowia rodzinne, 2 specjalistyczne wielodzietne rodziny zawodowe, 15 niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz 12 placówek typu ogniska i świetlice.

Od ubiegłego roku, rodziny borykające się z różnymi społecznymi problemami wspiera także 8 przeszkolonych asystentów rodzinnych.

Bez wątpienia, za ogromy sukces należy uznać wypracowanie takiego systemu współdziałania z rodzicami biologicznymi, który sprawia, że do 2008 roku z rodzin zastępczych do rodzin biologicznych powróciło 71 dzieci.

Z wielu cennych inicjatyw przygotowanych i wdrażanych w ostatnich latach przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie na uwagę zasługuje realizacja programu "Bliżej dziecka i rodziny", który świetnie wpisuje się i wzbogaca lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną.

Ma on na celu rozwijanie środowiskowej pomocy dla rodzin w sytuacjach kryzysowych, wspieranie rodzin naturalnych we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zapobieganie kierowaniu dzieci pozbawionych opieki rodziców do placówek opiekuńczo-wychowawczych a także rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych rodzin zastępczych.

Pozyskana na realizację Programu dotacja w wysokości 80 tys. zł przeznaczona zostanie na kontynuację formy pomocy dla rodzin jaką są asystenci rodzinni, przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych na temat "Wzmocnienie więzi z rodziną naturalną - nie ma skrzydeł bez korzeni", uruchomienie dyżurów specjalistów (pedagoga, psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika, pracownika socjalnego) w ośrodkach pomocy społecznej w 8 gminach powiatu oraz zorganizowanie Powiatowego Pikniku Rodzinnego w Brzeźniaku w ramach obchodów Roku Rodzicielstwa Zastępczego.

Powiatowy Piknik Rodzinnym odbędzie się 25 września w Brzeźniaku, gm. Golina.

W programie imprezy:
1.Część konferencyjna poświęcona teraźniejszości i przyszłości rodzicielstwa zastępczego - godz. 10.30 - 11.30 w Szkole Podstawowej w Przyjmie
2. Piknik Rodzinny - godz. 12.00 - 16.00, Pogotowie Rodzinne Państwa Zofii i Józefa Walkowskich, Brzeźniak 1a, gm. Golina
- gry i zabawy dla dzieci,
- warsztaty dla rodziców,
- rodzinne grillowanie

Powiatowy Piknik Rodzinny
Powiatowy Piknik Rodzinny
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting