Skocz do zawartości

Sierpień

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego

31 sierpnia br. Radni Powiatu będą obradować na XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego, która odbędzie się w siedzibie Starostwa. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 10.00 w sali 252. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2009 roku.
7. Informacja o stanie środowiska dla powiatu konińskiego w 2008 roku.
8. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Wilczynie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
16. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting