Skocz do zawartości

Sierpień

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 19 sierpnia 2009 r.

19 sierpnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego obradował Zarząd Powiatu Konińskiego.

Zarząd rozpoczął obrady od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, które miało miejsce 24 lipca br.

Następnie przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu Konińskiego:

- w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie,
- w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Wilczynie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,
- w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009r.,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w następujących sprawach:

- informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2009r.,
- informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2009r.,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek - plan III,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap - I,
- opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi gminnej, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 306/1, obręb Kalina, gm. Skulsk dotychczasowej kategorii,
- opinii dotyczącej pozbawienia odcinków dróg gminnych w obrębie Modła Królewska, gm. Stare Miasto, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 608/1 i 20/6, dotychczasowej kategorii,
- opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P Wilczogóra - Skulska Wieś,
- upoważnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie,
- użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy u. Aleje 1-go Maja 9.

W dalszej części Zarząd przyjął:

1. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli finansowej za I półrocze 2009 r.
2. Zmiany do Planu kontroli finansowych na 2009 r.
3. Informację z realizacji Kalendarza imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za II kwartał 2009 r.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2009r.
5. Informację o stanie bezpieczeństwa powiatu za I półrocze 2009 r.
6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o działalności Inspekcji na obszarze powiatu za 2008 r.
7. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010:
- Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie;
- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie;
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie;
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
8. Informację nt. skupu zbóż i rzepaku w 2009 r.
9. Zmiany do Planu zakupów na 2009 rok.
10. Sprawy bieżące.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting