Skocz do zawartości

Październik

Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Wczoraj, w siedzibie urzędu odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Konińskiego.
Od sukcesów powiatu konińskiego, rozpoczął Starosta Stanisław Bielik sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Starosta poinformował radnych o zdobyciu przez powiat koniński tytułu "Samorząd równych szans" w konkursie organizowanym przez Instytut Rozwoju Regionalnego. Podkreślił, że Kapituła Konkursu bardzo wysoko oceniła projekt "Bo każdy człowiek jest dla nas ważny", przygotowany przez konińskie Starostwo w partnerstwie z urzędem Miasta Konina i Konińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Doceniając zaangażowanie Starostwa na rzecz stworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie oraz wspierania innych działań w obszarze ekonomii społecznej, Kapituła uhonorowała powiat koniński prestiżowym tytułem "Samorząd równych szans". Uroczysta Gala z udziałem przedstawicieli samorządu powiatu odbędzie się 9 listopada w Zakopanym.
 
W tym samym dniu, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Starosta Stanisław Bielik odbierze wyróżnienie przyznane konińskiemu Starostwu za działalność ekologiczną w 12 edycji Konkursu "Lider Polskiej Ekologii".
 
Szef urzędu przedstawił również plany samorządu dotyczące prac na drogach powiatowych w 2010 roku. Poinformował o zakończeniu drugiej inwestycji powiatu realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tj. przebudowy drogi na odcinku Kramsk - Wysokie - Barce i zaprosił radnych na uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi 3 listopada o godzinie 15.00.
 
Po wysłuchaniu sprawozdania Starosty, radni dyskutowali także o sytuacji placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym oraz wydatkach na rehabilitację społeczną i zawodową w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Zgodnie z porządkiem obrad, radni podjęli także uchwały w sprawach: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego a także dokonali zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting