Skocz do zawartości

Październik

Z posiedzenia Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego

Wczoraj (27 października) w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.
 
W spotkaniu, oprócz członków Konwentu, uczestniczyli: Stanisław Bielik Starosta Koniński, Ryszard Sławiński Prezes Oddziału Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Emilia Kin, Zofia Piasecka i Zofia Jaskulska reprezentujące środowisko pielęgniarek i położnych oraz Halina Dąbrowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Jerzy Drygiel Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu konińskiego Starostwa.
 
Pierwszym tematem posiedzenia była informacja o uroczystościach organizowanych z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Prezes Oddziału Towarzystwa im. Fryderyka Chopina - Ryszard Sławiński przedstawił uczestnikom program imprez, które odbędą się zarówno w bieżącym, jak i przyszłym roku w powiecie konińskim (w tym przede wszystkim w Żychlinie) oraz w mieście Koninie. Główne obchody Roku Chopinowskiego będą miały miejsce 3 września 2010 r. w Żychlinie, gdzie nastąpi odsłonięcie popiersia Fryderyka Chopina. Jednym z punktów uroczystości będzie przedstawienie "Chopin na żychlińskim weselu" w wykonaniu aktorów Teatru Ateneum z Warszawy. Prezes Oddziału Towarzystwa jako przewodniczący Komitetu Regionalnego "Chopin 2010", zwrócił się do burmistrzów i wójtów o aktywny udział w realizacji planowanych przedsięwzięć oraz wsparcie finansowe wykonania popiersia.
 
W kolejnym punkcie wtorkowego spotkania, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie - Emilia Kin oraz Prezes Oddziału Terenowego Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych - Zofia Piasecka, poinformowały o zagrożeniach dla chorych wynikających z najnowszych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia oraz zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem referujących nastąpi pogorszenie usług pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej z uwagi na ograniczenie możliwości udzielania pomocy w domu chorego. Osobny problem stanowi zagrożenie zwolnieniami pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej, ponieważ NFZ zamierza zmienić warunki kontraktów zawieranych z nimi poprzez zwiększenia liczby chorych przypadających na jedną pielęgniarkę. Na prośbę przedstawicielek środowiska pielęgniarskiego Konwent zobowiązał się przygotować i przekazać do Ministerstwa i NFZ swoje stanowisko w poruszanych kwestiach.
 
Nawiązując do wniosku przedstawionego na sesji Rady Powiatu w trakcie omawiania realizacji "Planu gospodarki odpadami dla powiatu konińskiego", Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Halina Dąbrowska poinformowała wójtów i burmistrzów o postępach w zbiórce odpadów w gminach. Zorganizowany w latach 2005-2006 system zbiórki odpadów obejmował około 70 % mieszkańców powiatu. W kolejnych dwóch latach odsetek mieszkańców objętych systemem wzrósł o 10%.
 
Z kolei Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Jerzy Drygiel przedstawił nowe zasady organizacji imprez kulturalnych i sportowych w powiecie. Poczynając od przyszłego roku Starostwo Powiatowe będzie organizatorem, bądź współorganizatorem jedynie trzech imprez powiatowych: Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego, Dożynek Powiatowych i Gali Powiatu. Organizacja wszystkich innych imprez będzie wspierana na zasadzie dotacji, które będą udzielane w drodze konkursu.
 
Na zakończenie Starosta Koniński Stanisław Bielik przedstawił uczestnikom Konwentu wstępną propozycję robót na drogach powiatowych w przyszłym roku, zapraszając tym samym wójtów i burmistrzów do zgłaszania ewentualnych uwag.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting