Skocz do zawartości

Październik

Szkolenie obronne z zakresu działań obronnych dla gmin powiatu konińskiego

Sprawdzenie systemu kierowania obroną gminy w sytuacji prowadzenia działań obronnych w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa działaniami o charakterze terrorystycznym było tematem szkolenia, które odbyło się w miniony piątek, 9 października, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WITYNG w Mikorzynie.
 
W szkoleniu, zorganizowanym przez Starostę Konińskiego - Stanisława Bielika udział wzięli wójtowie, burmistrzowie, naczelnicy i kierownicy Konińskiego Starostwa, a także dyrektorzy jednostek organizacyjnych, szefowie inspekcji, służb i straży .
 
Całe warsztaty podzielono na trzy bloki tematyczne. Pierwszą część dotyczącą zagrożeń wywiadowczych w administracji publicznej oraz zagrożeń terrorystycznych we współczesnym świecie poprowadzili oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Drugi etap szkolenia zdominował pokaz działań grupy antyterrorystycznej Komendy Miejskiej Policji w Koninie na wypadek opanowania obiektu urzędu gminy przez grupę terrorystyczną. Podczas trzeciej części spotkania, uczestnicy szkolenia zostali zapoznani przez Kierownika Oddziału Spraw Obronnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Zbigniewa Dregera z głównymi zadaniami zaplanowanymi na 2010 roku oraz oceną dotychczasowych zadań zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu konińskiego w bieżącym roku.
 
Z kolei Zastępca Komendanta WKU w Koninie - mjr Marek Kosicki, omówił w grupie szkoleniowej wójtów i burmistrzów zagadnienia dotyczące prowadzenia akcji kurierskiej na terenie powiatu. Tymczasem w drugiej grupie, uczestnicy szkolenia zapoznali
się z zadaniami, jakie spoczywają na samorządzie z zakresu pomocy dla wojsk sojuszniczych w czasie pokoju (HNS); szkolenie prowadził płk dr Mirosław Żywiołowski.
 
Szkolenie zakończyło wystąpienie Kierownika Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa - Bolesława Garusa, który zapoznał uczestników z koncepcją przeprowadzenia ćwiczeń nt.: "Sprawdzenie systemu kierowania obroną gminy w sytuacji prowadzenia działań obronnych w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa działaniami o charakterze terrorystycznym".

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting