Skocz do zawartości

Październik

Powiat oddał do użytku kolejną zmodernizowaną drogę

Kierowcy, pokonujący odcinek drogi z Posoki do Sławska mieli do tej pory uzasadnione powody do narzekań. Liczne spękania i koleiny, głębokie ubytki w nawierzchni oraz nierówne pobocza utrudniały korzystanie z drogi zarówno kierującym, jak i pieszym. Teraz ich problemy się skończyły.
 
Dziś rano (5 października) odbyło się uroczyste oddanie zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 3096P. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Starosta Koniński Stanisław Bielik, sprawujący nadzór merytoryczny nad inwestycją Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie Zbigniew Winczewski oraz w imieniu wykonawcy - "Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów" S.A. w Koninie Prezes Andrzej Kantek.
 
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządów: wojewódzkiego, powiatowego, miasta Konina oraz gmin Stare Miasto i Rzgów a także dziennikarze i licznie przybyła grupa mieszkańców.
 
Jest to kolejna duża inwestycja drogowa zrealizowana w ostatnich latach przez samorząd powiatu konińskiego. Ma ona nie tylko istotne znaczenie logistyczne dla mieszkańców gmin Stare Miasto i Rzgów, ale wpływa na spójność całego układu komunikacyjnego w południowo - zachodniej części powiatu. Droga ta zapewnia mieszkańcom obu gmin dogodny dojazd do ośrodka gospodarczo - administracyjnego, jakim jest miasto Konin oraz łączy się z drogą krajową nr 25. Dzięki przebudowie, będzie stanowić także alternatywne połączenie z drogą wojewódzką nr 442.
 
Decydując o wyborze drogi powiatowej do pilnej przebudowy, samorząd powiatu kierował się przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Połączenie drogi nr 3096P z przebudowanym przebiegiem drogi krajowej nr 25 oraz budowa osiedla mieszkaniowego na odcinku Posoka - Rumin spowodowały wzrost natężenia ruchu (przekraczający 4500 pojazdów na dobę) oraz pogorszenie stanu nawierzchni. W ciągu ostatnich trzech lat, na drodze nr 3096P odnotowano gwałtowny wzrost wypadków i kolizji, co znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w liczbie osób rannych i zabitych w związku ze zdarzeniem drogowym. Za przebudową drogi przemawiał także aspekt ekonomiczny.
 
Z uwagi na niewystarczające środki własne, coraz więcej prac na drogach powiatu konińskiego realizowana jest przy pomocy środków pozabudżetowych, zarówno unijnych, jak i krajowych.
 
W związku z pojawieniem się nowej możliwości pozyskania dofinansowania na modernizacje i remonty dróg z "Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011", samorząd postanowił złożyć wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze "Konin - Sławsk" właśnie w ramach tego Programu.
 
Przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Konin - Sławsk wraz z korektą skrzyżowań" został złożony 21 listopada ubiegłego roku i uzyskał rekomendację Wojewody Wielkopolskiego do dofinansowania w ramach NPPDL w 2009 r.
Po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy inwestycji - "Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów" SA w Koninie, w maju br. ruszyły prace na drodze, które potrwały 5 miesięcy. Nad realizacją Projektu czuwał Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. Odbiór techniczny inwestycji nastąpił 30 września.
 
Całkowity koszt zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Konin - Sławsk wraz z korektą skrzyżowań" wyniósł 4 mln 283 tys. zł, z czego 50 % stanowiły środki uzyskane w ramach dofinansowania z NPPDL. Z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel 1 mln 822 tys. zł a wsparcia finansowego w łącznej wysokości 320 tys. zł udzieliły gminy: Stare Miasto i Rzgów.
 
Zrealizowane zadanie inwestycyjne objęło przebudowę drogi na odcinku o długości 2,65km. W ramach projektu wykonana została przebudowa dwóch skrzyżowań z wydzieleniem lewoskrętów. Poprawiając geometrię i widoczność skrzyżowań nie zapomniano o zbudowaniu w ich obrębie azyli dla pieszych. Położono nowe warstwy: wiążącą oraz ścieralną na 2400 mb jezdni oraz nową nawierzchnię zjazdów do posesji, wybudowano prawie 1,5 km chodników i utwardzono pobocza na długości 1,2 km. Parametry techniczne drogi zostały podwyższone także dzięki poszerzeniu jezdni do ok. 7 m w pasie ulicznym oraz do 6 m w pozostałym przekroju drogowym. Zbudowano aż 7 zatok autobusowych. Przeprowadzono modernizację istniejącego systemu odwodnienia na 1,3 km drogi a na prawie kilometrowym odcinku wykonano oświetlenie uliczne. Zgodnie z projektem organizacji ruchu wykonano również oznakowanie pionowe i poziome oraz ustawiono nowe bariery ochronne.
 
Podsumowując, cały odcinek objęty przebudową stanowi wizualnie estetyczny a przede wszystkim przemyślany pod względem bezpieczeństwa ciąg komunikacyjny.
 
Jak zapewniał podczas uroczystego otwarcia drogi Starosta Koniński: Realizacja tej inwestycji wpłynie korzystnie na poprawę warunków komunikacyjnych na tym odcinku, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyczyni się ona także do zmniejszenia kosztów bieżącego utrzymania drogi związanego z naprawami i remontami cząstkowymi. Jesteśmy pewni, że zmodernizowana droga będzie bardzo dobrze służyła mieszkańcom powiatu oraz innym jej użytkownikom.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting