Skocz do zawartości

Październik

Organizacje pozarządowe zaakceptowały projekt przyszłorocznego Programu współpracy

Samorząd powiatu wykonał kolejny krok na drodze do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. "Program Współpracy Powiatu Konińskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok" przewiduje bowiem znaczne zwiększenie udziału organizacji w realizacji zadań publicznych.
 
Projekt "Programu Współpracy Powiatu Konińskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok" był przedmiotem konsultacji, które odbyły się 21 października w Starostwie.
 
Z przedstawicielami ponad 40 organizacji pozarządowych z miasta i powiatu konińskiego spotkała się wicestarosta Małgorzata Waszak a także dyrektorzy jednostek powiatu oraz naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych urzędu.
 
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Romualda Nawrocka zaznaczyła, że Program współpracy na przyszły rok ma być dokumentem strategicznym, mającym swoje odzwierciedlenie w praktyce. Stąd niezwykle ważne jest tworzenie go w partnerstwie organizacji pozarządowych i urzędników. Przybliżając zebranym projekt Programu, podkreśliła, że zakłada on rozszerzenie obszarów współdziałania powiatu z III sektorem. Poza zadaniami z zakresu pomocy społecznej, w trybie otwartego konkursu ofert, powierzane będą organizacjom pozarządowym także i te z dziedziny kultury, sportu oraz promocji zdrowia.
 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, nie wnosząc zastrzeżeń do projektu Programu, pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych w nim rozwiązań.
 
Zainteresowanie spotkaniem, aktywny udział lokalnych organizacji w konsultacjach oraz zadowolenie z pojawienia się nowych form współpracy, dobrze rokują co do partnerstwa między samorządem powiatu a środowiskiem pozarządowym na przyszłość. Świadczą także o rosnącej potrzebie przejmowania przez obywateli inicjatyw służących realizacji ważnych celów społecznych.

Organizacje pozarządowe zaakceptowały projekt przyszłorocznego Programu współpracy
Organizacje pozarządowe zaakceptowały projekt przyszłorocznego Programu współpracy
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting