Skocz do zawartości

Październik

Na drodze Kramsk - Barce bezpieczniej i wygodniej

Powiat koniński zakończył przebudowę ponad 5 km odcinka drogi Kramsk - Wysokie - Barce. Wczoraj (15 października) miało miejsce oficjalne oddanie drogi do użytkowania.
 
Inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realizacja projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3215P na odcinku od drogi wojewódzkiej W-266 do miejscowości Barce" pochłonęła prawie 2 mln zł., z czego ponad 750 tys. pochodziło z budżetu powiatu. W kosztach przedsięwzięcia partycypował także samorząd gminy Kramsk, który przeznaczył na ten cel 400 tys. zł.
 
Wykonania projektu podjęła się, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma Skanska Oddział Budownictwa Drogowo - Mostowego w Poznaniu a nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Modernizacja drogi polegała na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku objętym projektem tj. 5,3 km oraz budowie 590 m chodnika. Wykonano także kanalizację deszczową oraz ustawiono bariery i poręcze ochronne zabezpieczające przez wtargnięciem pieszych na jezdnię.
 
Warto podkreślić, że do tej pory na odcinku drogi objętej przebudową nie było chodników. Z uwagi na położenie przy tej trasie (w Kramsku i w miejscowości Wysokie) placówek oświatowych, brak wydzielonego miejsca dla ruchu pieszego stwarzał szczególne zagrożenie dla uczęszczających do tych szkół dzieci i młodzieży.
 
Nowa droga wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa oraz mobilności mieszkańców gminy i całego powiatu, ale także znacznie usprawni ruch turystyczny, zwłaszcza w kierunku Lichenia i Bydgoszczy.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting