Skocz do zawartości

Marzec

Z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego

23 marca w Starostwie spotkały się władze lokalnych samorządów podczas pierwszego w tym roku Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.
 
W posiedzeniu wzięli także udział: Poseł na Sejm RP Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Maciej Kozik z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie Emilia Kin, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie ppłk Władysław Walewander, Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz Wicestarosta Małgorzata Waszak.
 
Posiedzenie rozpoczął Dyrektor WOKiSS Maciej Kozik od przedstawienia propozycji szkoleń obejmujących teoretyczne przygotowanie kandydatów na stanowiska urzędnicze. Następnie, Konwent zajął się sprawą likwidacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie. W związku z ograniczaniem wydatków na administrację publiczną, Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o likwidacji na terenie kraju kilkudziesięciu jednostek WKU. Według nieoficjalnych informacji, wśród likwidowanych komend znajdą się również te z terenu byłego województwa konińskiego. Uznając, iż likwidacja WKU w Koninie spowoduje znaczącą niedogodność dla mieszkańców powiatu, Konwent zgodnie wypowiedział się przeciwko takiej decyzji oraz postanowił, iż w jego imieniu, Starosta Koniński wspólnie z Przewodniczącym Konwentu wystosują do Ministra Obrony Narodowej pismo o pozostawienie Komendy w Koninie.
 
Najwięcej uwagi, uczestnicy posiedzenia poświęcili skutkom zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń pielęgniarskich w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 
W świetle nowego zarządzenia, pielęgniarka ma nie tylko wykonywać świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne (w tym pobieranie i transport próbek krwi), lecznicze, profilaktyczne, rehabilitacyjne w domu pacjenta, ale także prowadzić gabinet zabiegowy. Dotychczasowy gabinet pielęgniarki POZ służył głównie do przechowywania sprzętu i dokumentacji. Wymagany obecnie gabinet zabiegowy musi posiadać pomieszczenie sanitarne, poczekalnię dla pacjentów, osobne pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej i gabinet pielęgniarki POZ oraz o wiele szerszy zakres sprzętu i wyposażenia. Winien być także czynny w godz. 8-18. Tak więc, zarządzenie to preferuje świadczenia ambulatoryjne w gabinecie, a tylko w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez wizyty domowe.
 
Uczestnicy Konwentu uznali, iż nowe regulacje bezwzględnie ograniczają pacjentom dostępność świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych i są niezgodne z założeniami podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto, większość pielęgniarek prowadzących działalność gospodarczą nie jest w stanie sprostać wymogom prowadzenia własnych gabinetów zabiegowych ze względów finansowych. Grozi to koniecznością likwidacji podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i tym samym pogorszeniem opieki zdrowotnej dla ludności wiejskiej.
 
Podczas dyskusji nad problemem zgłoszonym przez przedstawicielki Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, wójtowie i burmistrzowie zadeklarowali pomoc pielęgniarkom środowiskowym w utrzymaniu własnej działalności. Konwent ustalił także, że zostanie przygotowane stosowne stanowisko w tej sprawie, które przekazane będzie Ministrowi Zdrowia i Prezesowi NFZ.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting
Błąd krytyczny- futureCMS
Błąd:Wystąpił błąd krytyczny.
Info:System automatycznie poinformował twórcę strony o wystąpieniu błędu.