Skocz do zawartości

Marzec

XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego

31 marca br. o godz. 10.00, w sali 252 konińskiego Starostwa odbędzie się sesja Rady Powiatu Konińskiego.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2008.
7. Informacja z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w 2008 roku.
8. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w 2008 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2008.
10. Informacja o stanie realizacji "Powiatowego Programu Promocji Zdrowia" w roku 2008.
11. Informacja z realizacji "Programu Współpracy Powiatu Konińskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008".
12. Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2008 rok.
13. Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień
31 grudnia 2008 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Doradztwo, szkolenia i staże drogą do zaistnienia na rynku pracy".
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
19. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
20. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting