Skocz do zawartości

Marzec

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze KIG

Dziś, tj. 24 marca br. o godz. 12.00 wicestarosta koniński Małgorzata Waszak weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Konińskiej Izby Gospodarczej.
 
W porządku obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Wybór sekretarza obrad
4. Uchwalenie porządku obrad
5. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia KIG
6. Wybór Komisji:
a) Mandatowej
b) Uchwał i wniosków
c)Skrutacyjna
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Sprawozdanie z działalności: Rady KIG, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
9. Dyskusja nad sprawozdaniami - przyjęcie uchwał ze sprawozdań.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Rady KIG
11. Wybór Członków Rady KIG
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
13. Przyjęcie Uchwały Programowej Walnego Zgromadzenia
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyboru Członków Rady KIG
15. Wybór Prezesa KIG
16. Sprawozdanie Komisji Skrytacyjnej z wyboru Prezesa KIG
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie obrad.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting