Skocz do zawartości

Marzec

"O bezpiecznej i przyjaznej szkole" rozmawiano w Ślesinie

W ubiegły piątek, 27 marca br., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyła się kolejna konferencja z cyklu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Pierwszy termin konferencji miał miejsce 11 marca w konińskim Starostwie. Tym razem, w Ślesinie spotkali się pedagodzy z gmin: Kleczew, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek i Wilczyn.
 
Celem zorganizowanej w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" konferencji było wypracowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną.
 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Koninie, Starostwa Powiatowego w Koninie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Koninie, Sekcji Prewencji Miejskiej Komendy Policji w Koninie, dyrektorzy i pedagodzy szkół z gmin: Kleczew, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn a także pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
 
Przybyłych na spotkanie gości powitała Małgorzata Sobieraj Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie. Z kolei merytoryczną część konferencji rozpoczęła Grażyna Pietruszewska reprezentująca Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Koninie wykładem dotyczącym współpracy szkoły ze środowiskiem ucznia. W dalszej jej części przedstawiciele zaproszonych instytucji omawiali procedury podejmowane wobec nieletnich łamiących prawo oraz przytaczano skrajne sytuacje interwencyjne, które bardzo często dotyczą właśnie najmłodszych.
 
Podczas konferencji rozmawiano m.in. o potrzebie ścisłej współpracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz instytucji wspierających szkoły w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy, demoralizacji młodzieży czy też przestępczości. Inspirowano przedstawicieli szkół do jej podejmowania w działaniach profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji, przemocy gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
 
Obie konferencje (w Koninie i Ślesinie) zorganizowano z inicjatywy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie. Spotkanie w Ślesinie zakończyło cykl konferencji "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting