Skocz do zawartości

Marzec

Można składać wnioski na udział w projekcie "Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samozatrudnienie"

31 marca br. upływa termin składania wniosków na udział w projekcie "Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samozatrudnienie". W związku z tym Starostwo Powiatowe w Koninie, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowały seminarium pt. "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w subregionie konińskim".
 
Podczas seminarium, które odbyło się 23 marca w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie rozmawiano o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, metodach aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie konińskim oraz realizacji innowacyjnego projektu "Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samozatrudnienie" .
 
Spotkanie z zainteresowanymi tematyką rozpoczął Starosta Koniński Stanisław Bielik, który podkreślił znaczenie realizowanych projektów w kontekście obserwowanej tendencji wzrostu bezrobocia w powiecie konińskim. Analizując stan bezrobocia w okresie grudzień 2008 - marzec 2009 Powiatowy Urząd Pracy zaobserwował znaczne zwiększenie liczby bezrobotnych z 8 660 do 10 673 osób (6 694 w Powiecie Konińskim i 3 979 w Mieście Koninie).
 
Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie Wiesława Matusiak przedstawiła prowadzone przez urząd działania aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu konińskiego. Wśród wielu inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy Dyrektor PUP wymieniła realizację projektu "Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samozatrudnienie". Praktyczną wiedzę z zakresu wymogów formalnych składanych wniosków o dotacje w ramach ww. projektu przedstawiła Sylwia Piechnik z konińskiego Urzędu Pracy. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z najczęściej popełnianymi błędami w składanych projektach oraz zdobyli podstawowe informacje o terminach, zasadach i trybie przyznawania dofinansowań.
 
Na koniec Grażyna Twardowska Kierownik Projektu reprezentująca Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie przedstawiła uczestnikom seminarium ideę projektu "Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samozatrudnienie". Projekt realizowany jest wspólnymi siłami przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Koninie, Kole, Słupcy i Turku w ramach Działania 6.2 PO KL - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
 
Celem realizowanego projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy w subregionie konińskim poprzez udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym planującym założenie własnej działalności gospodarczej. Zakładane cele zostaną osiągnięte poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej dla wybranych uczestników projektu w kwocie do 40 tys. zł. a także wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie po 1,1 tys. zł. Rekrutację oraz wstępną weryfikację kwalifikowalności uczestników projektu dokona Powiatowy Urząd Pracy. Spośród 66 osób zainteresowanych udziałem w projekcie koniński urząd wyłoni w końcowym postępowaniu 20 beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymają wsparcie finansowe.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu zamieszczone są w Regulaminie Projektu dostępnym na stronach www.arrkonin.org.pl, www.pup.konin.pl oraz w siedzibie PUP w Koninie, od poniedziałku do piątku w pokoju nr 105 lub pod telefonem 063 243 02 76.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy.

Można składać wnioski na udział w projekcie
Można składać wnioski na udział w projekcie
Można składać wnioski na udział w projekcie
Można składać wnioski na udział w projekcie
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting