Skocz do zawartości

Marzec

Konferencja dla pedagogów w konińskim Starostwie

O zasadach postępowania z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją i przestępczością oraz procedurach interwencyjnych podejmowanych przez szkołę i instytucje wspierające -rozmawiano wczoraj (11 marca) podczas konferencji dla pedagogów w konińskim Starostwie.
 
Konferencja zorganizowana z inicjatywy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz konińskiej filii Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie odbyła się w ramach Rządowego Programu "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła".
 
Jej celem było przeprowadzenie dyskusji na temat wypracowania wspólnej strategii działań interwencyjnych oraz potrzebie tworzenia w środowiskach lokalnych koalicji na rzecz udzielania pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, demoralizacją czy też przestępczością.
 
W konferencji wzięli udział m.in. reprezentująca władze Powiatu Konińskiego Wicestarosta Małgorzata Waszak, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu- Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Koninie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Koninie, Sekcji Prewencji Miejskiej Komendy Policji w Koninie oraz pedagodzy szkół z gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów i Stare Miasto a także psycholodzy i pedagodzy pracujący w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie Filia w Koninie.
 
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Pani Grażyny Pietruszewskiej - Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty nt. "Współpracy szkoły ze środowiskiem ucznia". Następnie przedstawiciele zaproszonych instytucji zaprezentowały procedury podejmowania działań wobec nieletnich znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz możliwości wspierania szkół w tym zakresie.
 
Podczas spotkania podkreślano znaczenie nawiązywania współpracy placówek szkolnych z lokalnymi instytucjami wsparcia oraz zachęcano pedagogów do korzystania z oferowanych przez specjalistów konsultacji psychologiczno - pedagogicznych i fachowej pomocy w rozwiązaniu różnych problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Uzyskane porady pomogą szkołom wypracować zasady postępowania z uczniami, aby skutecznie wyrównywać ich szanse edukacyjne a także eliminować sytuacje, w których brak wsparcia skutkuje pojawieniem się trudności wychowawczych.
 
Na koniec Wicestarosta Koniński Małgorzata Waszak podkreśliła, iż niezwykle ważnym jest, aby wszystkie instytucje odpowiedzialne za działania wychowawcze, profilaktyczne i interwencyjne w obszarze opieki nad dziećmi i młodzieżą wypracowały zintegrowaną i jednolitą strategię współpracy. Zapewniła również, iż tak ważne społecznie inicjatywy mogą zawsze liczyć na wparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Już teraz zapraszamy na kolejną konferencję z udziałem pedagogów z pozostałych gmin powiatu konińskiego tj. Ślesina, Skulska, Sompolna, Wierzbinka, Kleczewa i Wilczyna, która odbędzie się 27 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting