Skocz do zawartości

Maj

Z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego

Temat dotyczący rozwoju spółdzielczości socjalnych w powiecie konińskim zdominował wczorajsze obrady Konwentu Wójtów i Burmistrzów.
 
5 maja w Starostwie, odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego z udziałem gości: Starosty Konińskiego Stanisława Bielika, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbiety Sroczyńskiej, Grażyny Twardowskiej z Agencji Rozwoju Regionalnego, Dyrektora WOKiSS, Macieja Kozika oraz konińskiego fotoreportera Ryszarda Furmanka.
 
Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia inicjatywy zawiązania partnerstwa na rzecz rozwoju spółdzielni socjalnych w subregionie konińskim. Projekt taki zamierzają wspólnie realizować: Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Powiatowy Urzędu Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Towarzystwo Walki z Kalectwem w Koninie. Idea spółdzielczości socjalnej jest znana i wdrażana w Polsce od kilku lat, jako forma aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Daje ona również możliwość usamodzielnienia się osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w Zakładach Aktywizacji Zawodowej.
 
Na terenie Wielkopolski działa kilka spółdzielni socjalnych. Do tej pory, natomiast, taka forma przedsiębiorczości nie funkcjonuje w żadnej z gmin subregionu konińskiego. Widząc szanse, jakie stwarzają spółdzielnie na skuteczne rozwiązywanie problemów osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ARR, PUP, PCPR oraz TWK postanowiły przeprowadzić akcję informacyjną i zachęcić, przy współudziale gmin, osoby bezrobotne i niepełnosprawne do podejmowania i prowadzenie takiej działalności, deklarując przy tym daleko idącą pomoc w załatwianiu spraw formalnych oraz pozyskiwaniu środków finansowych.
 
Projekt spotkał się z zainteresowaniem uczestniczących w posiedzeniu wójtów i burmistrzów, którzy wyrazili chęć podjęcia tematu w swoich gminach. Najbliższe spotkanie informacyjne w tej sprawie zaplanowano na 8 maja.
 
W dalszej części posiedzenia, znany fotoreporter Ryszard Furmanek przedstawił propozycję zorganizowania wystawy zdjęć ilustrujących wieś powiatu konińskiego na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Fotografie przedstawiające wiejskie krajobrazy oraz dorobek kulturowy i tworzących go ludzi zostałyby zaprezentowane podczas uroczystości gminnych i powiatowych. Projektodawca zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe i organizacyjne przygotowania poszczególnych ekspozycji. Członkowie Konwentu wyrazili poparcie dla tego przedsięwzięcia i zadeklarowali pomoc w jego sfinalizowaniu.
 
Posiedzenie zakończyło omówienie spraw bieżących, w tym nowych propozycji szkoleń dla pracowników urzędów gminnych i powiatowych, które zaprezentował Dyrektor WOKiSS w Poznaniu, Maciej Kozik.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting