Skocz do zawartości

Luty

XXVII sesja Rady Powiatu Konińskiego

20 lutego br., o godz. 10.00 w sali 252 siedziby Starostwa odbędzie się sesja Rady Powiatu Konińskiego.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie konińskim za rok 2008.
7. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Koninie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego w 2008 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2008 rok.
9. Informacja o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.
10. Informacja o działalności kontrolnej Starostwa w 2008 roku.
11. Informacja o skargach wpływających do organów powiatu.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego 2008 rok.
14. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.
15. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji na 2009 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości położonych w miejscowości Barczygłów, gmina Stare Miasto pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3240P.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina na realizację zadania pn. "Przebudowa obwodnicy północno-zachodniej Goliny".
20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
22. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
23. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting