Skocz do zawartości

Luty

Starostwo nagrodzone za oszczędność energii

Pierwsze miejsce na poziomie krajowym, a czwarte na szczeblu europejskim zajęło konińskie Starostwo w Konkursie "ENERGY TROPHY +".
 
II edycja międzynarodowego konkursu ENERGY TROPHY + realizowana była w Polsce przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. pod nazwą "Europejskie Trofeum Energetyczne". Polska była jednym z 17 krajów Unii Europejskiej, w których równolegle przeprowadzano konkurs w ramach programu "Inteligentna Energia - Program dla Europy". Celem inicjatywy była racjonalizacja wykorzystania energii poprzez zmianę zachowań pracowników oraz drobne niskonakładowe inwestycje.
 
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz nagrodzenie jego laureatów odbyło się wczoraj w Warszawie podczas seminarium nt. "Racjonalne użytkowanie energii i energooszczędne urządzenia w biurze". Trofeum Energetyczne oraz nagrodę pieniężna w wysokości 18 tys. złotych dla Starostwa Powiatowego w Koninie za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii "najwyższa oszczędność energii" na szczeblu lokalnym odebrał Starosta Stanisław Bielik.
 
W ciągu ubiegłego roku urząd zaoszczędził ponad 25% energii cieplnej i elektrycznej w stosunku do uśrednionej wartości jej zużycia w latach 2005 - 2007, co pozwoliło Starostwu uplasować się na pierwszym miejscu na krajowym poziomie Konkursu. Z kolei, w rywalizacji na szczeblu europejskim, w której wzięło udział 155 uczestników z 17 krajów, jury Konkursu przyznało konińskiemu Starostwu - wysokie, czwarte miejsce w kategorii "zużycie bazowe poniżej 219 KWh na dobę" .
 
Jak podkreślił szef urzędu "Tak dobry wynik udało się uzyskać m.in. dzięki termomodernizacji budynku, wymianie instalacji elektrycznej i cieplnej oraz samemu zaangażowaniu pracowników. Osiągnięte efekty, zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne Starostwa zawdzięczamy aktywnej postawie urzędników, za co należą im się gorące podziękowania".

Starostwo nagrodzone za oszczędność energii
Starostwo nagrodzone za oszczędność energii
Starostwo nagrodzone za oszczędność energii
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting