Skocz do zawartości

Luty

Starosta wręczył stypendia

13 lutego odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Konińskiego. Starosta Stanisław Bielik i wicestarosta Małgorzata Waszak spotkali się w siedzibie urzędu z najzdolniejszą młodzieżą z powiatu, ich rodzicami oraz nauczycielami.
 
Stypendia przyznawane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego od 7 lat. Z każdym rokiem wzrasta ilość uczniów korzystających z tej formy pomocy.
W tegorocznym budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel ponad 45 tys. zł., co pozwoliło objąć wsparciem stypendialnym 32 uczących się. Wzrosła też wysokość stypendiów, do 200 zł miesięcznie dla ucznia oraz do 250 zł miesięcznie - dla studenta.
Uprawnionymi do otrzymania Stypendium Starosty są uczniowie, których średnia ocen w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła 4,75 a także laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, ogólnopolskich turniejów oraz konkursów na prace naukowe. O pomoc stypendialną mogą również ubiegać się studenci uczący się w trybie dziennym, którzy pozostają w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 30% najniższego wynagrodzenia.
 
W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się:
 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie:
- Przemysław Działak - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Justyna Goińska - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Małgorzata Klauze - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Katarzyna Woźniak - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Joanna Tabaczka - kl. II liceum ogólnokształcącego,
- Kinga Karnafel - kl. II liceum ogólnokształcącego,
- Anita Skowrońska - kl. II liceum ogólnokształcącego
 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie:
- Emil Wełnicki - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Patrycja Milwicz - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Jakub Prętnicki - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Eligiusz Idczak - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Kamila Wiśniewska - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Paulina Hanczewska - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Monika Kordylewska - kl. III technikum ekonomicznego,
- Klaudia Mularska - kl. II liceum ogólnokształcącego,
- Natalia Plichta - kl. II liceum ogólnokształcącego
 
uczniowie Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie:
- Ewelina Ćwiek - kl. IV technikum ekonomicznego,
- Marta Jankowska - kl. IV technikum ekonomicznego,
- Wioleta Michalska - kl. IV technikum ekonomicznego,
- Aneta Matuszak - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Anna Dutkiewicz - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Magdalena Kujawińska - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Bartosz Macudziński - kl. III technikum agrobiznesu,
- Danuta Batorska - kl. IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego,
- Julita Zawierucha -kl. IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego,
- Joanna Drożdżyńska - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Partycja Targalska - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Natalia Ignasiak - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Joanna Mączka - kl. III liceum ogólnokształcącego,
- Maciej Dunaj - kl. III technikum żywienia i gospodarstwa domowego,
- Elżbieta Piasecka - kl. II technikum ekonomicznego.
 
oraz student Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Łukasz Gemziak - absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Starosta wręczył stypendia
Starosta wręczył stypendia
Starosta wręczył stypendia
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting