Skocz do zawartości

Luty

Powiat Koniński w gronie laureatów X edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"

Początek 2009 roku, to prawdziwe pasmo sukcesów samorządu powiatu konińskiego. Po otrzymaniu tytułu "Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym" oraz statuetki "Kryształowego HIT-a" w konkursie gospodarczym, powiat wzbogacił swój dorobek o kolejną nagrodę, tym razem z ochrony środowiska.
 
6 lutego, na Gali Laureatów i Wyróżnionych w Warszawie X edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", Starosta Stanisław Bielik odebrał dla Powiatu Konińskiego certyfikat i statuetkę w kategorii "Powiat Przyjazny Środowisku"za projekt o nazwie " Realizacja Programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, poprzez działania zmierzające do minimalizacji zanieczyszczenia terenu powiatu azbestem oraz w zakresie edukacji ekologicznej i promocji ochrony środowiska".

Działania Starostwa Powiatowego w Koninie na rzecz utrzymania proekologicznego charakteru Ziemi Konińskiej i zachowania jej cennych walorów przyrodniczo - krajobrazowych, stanowią ważne ogniwo w kształtowaniu i wspieraniu rozwoju powiatu.
Cel ten, samorząd realizuje poprzez wprowadzanie nowoczesnych form zbierania i utylizacji odpadów, przywracanie do użytkowania terenów zdegradowanych i zdewastowanych przez przemysł (zwłaszcza terenów pokopalnianych), ochronę zasobów wody czy edukację ekologiczną społeczeństwa. Na przykład, dzięki akcji "Drzewko za butelkę", w ciągu dwóch jej edycji, zebrano i zutylizowano ok.107 tys. butelek PET, a ponad 2000 sztuk sadzonek ozdobnych krzewów i drzewek trafiło do uczestników konkursu.

Z kolei szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony konińskich akwenów pozwalają na utrzymywanie właściwego poziomu i jakości wód jezior kanału Warta - Gopło.

Starostwo Powiatowe wspiera także inicjatywy podejmowane przez szkoły oraz organizacje pozarządowe: m.in. coroczną akcję "Sprzątanie Świata - Polska", przedsięwzięcie "Projekt edukacyjny - Bociany węglem rysowane" czy konkursy na "Najbardziej uporządkowaną wieś" oraz " Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską w każdej gminie".

Niezwykle ważnym rozdziałem proekologicznej działalności powiatu są inwestycje służące środowisku. Do wymagających największych nakładów finansowych należą te związane z termomodernizacją obiektów będących własnością Powiatu oraz realizacja "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu…".

W ciągu ostatnich dwóch lat, przeprowadzono termomodernizacje: sal gimnastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz budynków, w którym mieszczą się siedziby Starostwa Powiatowego w Koninie, Zarządu Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. W każdym wykonanym przedsięwzięciu osiągnięto planowany efekt energetyczny oraz efekt ekologiczny, polegający na ochronie powietrza.

Z kolei, wdrożenie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest…" gwarantuje stopniową eliminację odpadów azbestowych z otoczenia oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. W ciągu zaledwie dwóch lat funkcjonowania Programu usunięto z terenu powiatu prawie 866 ton odpadów azbestowych z 352 nieruchomości, na kwotę ponad 930 tys. zł.
Podejmowane przez konińskie Starostwo działania proekologiczne przynoszą więc wymierne efekty w postaci czystszego środowiska, poprawy standardu życia naszych mieszkańców oraz coraz chętniej wypoczywających w powiecie turystów. Cieszy również fakt, że są one dostrzegane i nagradzane w ogólnopolskich konkursach ekologicznych.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting