Skocz do zawartości

Luty

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

12 lutego br. w siedzibie Starostwa odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego
 
Porządek obrad:
1.Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego:
• nr 57/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.;
• nr 58/09 z dnia 22 stycznia 2009 r.
3.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1.dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok;
3.2.określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
3.3.określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński;
3.4.wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości położonych w miejscowości Barczygłów, gm. Stare Miasto pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3240P;
3.5.udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina na realizację zadania pn. " Przebudowa obwodnicy północno - zachodniej Goliny".
4.Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie konińskim za rok 2008.
5.Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Koninie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego w 2008 r.
6.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2008 rok.
7.Informacja o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.
8.Informacja o skargach wpływających do organów powiatu.
9.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
9.1. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2009 rok;
9.2. zmieniającej uchwałę w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości na terenie gminy Wierzbinek, stanowiących drogi, do kategorii dróg gminnych;
9.3. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Krągola gm. Stare Miasto;
9.4. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Dębówiec, gmina Wilczyn;
9.5. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.
10.Zaopiniowanie zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Koninie na rok 2009.
11.Przyjęcie Planu pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2009 rok.
12.Aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
13.Sprawy bieżące

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting
Błąd krytyczny- futureCMS
Błąd:Wystąpił błąd krytyczny.
Info:System automatycznie poinformował twórcę strony o wystąpieniu błędu.