Skocz do zawartości

Lipiec

Z XXX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Obrady XXX sesji Rady Powiatu zdominował temat aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla powiatu konińskiego na lata 2007 - 2013.

30 czerwca, w siedzibie Starostwa odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Konińskiego.
W pierwszej części posiedzenia, Starosta Koniński Stanisław Bielik przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym. Starosta poinformował radnych m.in.: o realizacji przez powiat projektu "Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego", o podpisaniu przez Zarząd Powiatu "Porozumienia w sprawie gospodarki wodnej na jeziorach konińskich" w 2009 r. a także o wizycie samorządowców z partnerskich powiatów podczas jubileuszowego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego, przebiegu IV międzynarodowego seminarium dla kół gospodyń wiejskich oraz inicjatywie podjętej wspólnie przez PCPR, PUP i ARR w sprawie promocji spółdzielni socjalnych jako szansy na aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Następnie, radni wysłuchali informacji o płatnościach bezpośrednich i innych płatnościach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2008, realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w ubiegłym roku, działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz przygotowaniach Powiatu Konińskiego do sezonu turystycznego 2009 roku a także projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych. Nie wznosząc żadnych uwag, Rada Powiatu przyjęła wszystkie przedstawione informacje.
Zgodnie z porządkiem posiedzenia, Rada podjęła uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego (położonej w obrębie Żychlin, gm. Stare Miasto oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 484/6 i 486/6), zatwierdzenia do realizacji projektów "Wykwalifikowana kadra" i "Mała przedsiębiorczość", udzielenia pomocy finansowej gminom: Grodziec (na remont Domu Strażaka OSP w Lipicach), Krzymów ( na zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego dla OSP w Krzymowie) oraz Kramsk ( na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kramsku).
W drodze uchwały, radni wyrazili zgodę na: zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na bieżący rok ( w tym na przebudowę drogi powiatowej nr 3096 P Konin - Posoka - Rzgów - Podbiele) oraz na oddanie w użyczenie gminie Rzgów nieruchomości oznaczonej numerami działek 101 i 158 na cele realizacji projektu "Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej".
Obrady XXX sesji rady powiatu zdominował temat aktualizacji "Planu Rozwoju Lokalnego dla powiatu konińskiego na lata 2007 - 2013".
Zgodnie z wymogiem postawionym samorządom lokalnym ubiegającym się o środki z funduszy Unii Europejskiej, w 2006 roku Rada Powiatu uchwaliła "Plan rozwoju lokalnego dla powiatu konińskiego na rok 2006 i lata 2007 - 2013" . Dokument ten został opracowany w oparciu o istniejące wówczas możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w procedurach przyznawania środków unijnych oraz pojawienie się nowych możliwości wsparcia niektórych projektów samorządowych (np. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) Zarząd Powiatu Konińskiego postanowił zaktualizować zapisy planu uchwalonego w 2006 r. Polegały one przede wszystkim na zwiększeniu ilości zadań powiatu zaplanowanych na lata 2009 - 2013. W omawianym okresie, starostwo i jednostki organizacyjne powiatu zrealizują 22 projekty z udziałem środków zewnętrznych (czyli o 9 więcej niż plan pierwotnie zakładał ), które dotyczyć będą przedsięwzięć z zakresu drogownictwa, pomocy społecznej, oświaty oraz aktywizacji osób bezrobotnych.

Z XXX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting