Skocz do zawartości

Lipiec

Konińskie Starostwo w kolejnym konkursie ekologicznym

"Lider Polskiej Ekologii", to kolejny tytuł, o który ubiega się Starostwo Powiatowe w Koninie w związku z realizacją zadań na rzecz ochrony środowiska.

Po wcześniejszych sukcesach w konkursach ekologicznych, tj. trzykrotnym zdobyciu tytułu "Powiat Przyjazny Środowisku" oraz uzyskaniu "Mecenasa Polskiej Ekologii", konińskie Starostwo zgłosiło swój udział w XII edycji Konkursu "Lider Polskiej Ekologii".

Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej organizowany jest przez Ministra Środowiska i ma na celu promocję instytucji oraz podmiotów gospodarczych, które przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego mieszkańców.

Do Konkursu zgłaszają się sami zainteresowani a warunkiem uczestnictwa jest złożenie poprawnie przygotowanego wniosku wraz ze zgodą na udostępnienie dokumentacji przedsięwzięcia i umożliwienie wizytacji w terenie.

Kwalifikacja zgłoszonych kandydatów odbywa się w trzech etapach, na które składają się: ocena formalna, merytoryczna i wizytacja.

Do tegorocznej edycji "Lidera Polskiej Ekologii", Rada Programowa Konkursu zatwierdziła 29 wniosków, wśród których znalazł się także wniosek pt. "Kompleksowe działania powiatu konińskiego z zakresu ochrony środowiska" złożony przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

Siedmioosobowa Komisja Konkursowa odwiedziła nasz powiat, celem dokonania oceny realizowanych przez samorząd zadań proekologicznych. Kontroli poddane zostały głównie obiekty, w których w ostatnim czasie przeprowadzono inwestycje służące ochronie środowiska, m.in.: siedziba konińskiego Starostwa, zbiornik na Honoratce, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, Ogród Przyrodniczo - Edukacyjny przy Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Żychlinie, zbiornik na Powie, Gimnazjum w Rzgowie oraz Ośrodek Edukacji Leśnej w Grodźcu.

Zastosowane w wizytowanych obiektach rozwiązania oceniane były według takich kryteriów, jak: uzyskanie efektu ekologicznego i społecznego, efektywność ekonomiczna, wpływ na środowisko lokalne i ponadregionalne. Komisja brała także pod uwagę innowacyjność, nowoczesność, oryginalność oraz sposób finansowania przedsięwzięć.

Członkowie Kapituły Konkursowej byli pod dużym wrażeniem dorobku powiatu w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza skali przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych w budynkach będących własnością powiatu a także szeroko zakrojonej działalności na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty metodą porównawczą. Po zakończeniu procedury wizytacyjnej, Rada Programowa wyłoni nominowanych, których ostatecznie zaakceptuje Minister Środowiska. Wyniki Konkursu poznamy do 15 września br.

Konińskie Starostwo w kolejnym konkursie ekologicznym
Konińskie Starostwo w kolejnym konkursie ekologicznym
Konińskie Starostwo w kolejnym konkursie ekologicznym
Konińskie Starostwo w kolejnym konkursie ekologicznym
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting