Skocz do zawartości

Kwiecień

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie zamierza kształcić przyszłych przedsiębiorców

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez włączenie do programu nauczania zajęć z przedsiębiorczości, to nowy pomysł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Od przyszłego roku szkolnego ZSP w Sompolnie rozpocznie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizację projektu "Mała przedsiębiorczość".

Projekt skierowany jest do uczniów szkół kończących się egzaminem zawodowym i ma na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, zakładania własnej działalności gospodarczej a także nabycia nowych umiejętności językowych oraz przygotowania w zakresie obsługi urządzeń technicznych.

Koszt trwającego dwa lata projektu wyniesie 581 479,25 zł, z czego 504 799, 36 zł. szkoła otrzyma w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki temu przedsięwzięciu, ponad 100 uczniów kierunków zawodowych: technik ekonomista, technik żywienia, sprzedawca oraz kucharz małej gastronomii weźmie udział m.in. w kursach językowych i psychologicznych, zajęciach z przedsiębiorczości a także sesjach wyjazdowych na wyższe uczelnie techniczne.

W ramach projektu, szkoła zakupi nowoczesny sprzęt biurowy i AGD oraz przeprowadzi niezbędne remonty i modernizacje pracowni, w których odbywać się będą kursy i zajęcia.

Nad realizacją projektu w Zespole czuwać będą: koordynator Krzysztof Kurlapski, nauczyciel języka niemieckiego, asystent Małgorzata Góralska - nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych oraz trenerzy: Adrianna Burczyk-Sztejkowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, Jolanta Janiak i Anna Suliburska - nauczyciele przedmiotów zawodowych ekonomicznych oraz Monika Walczak - nauczyciel języka angielskiego.

Wdrożenie projektu "Mała przedsiębiorczość" ma na celu nie tylko podniesienie jakości kształcenia na kierunkach zawodowych ale zainteresowanie uczniów Zespołu ideą przedsiębiorczości i zachęcenie ich do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting