Skocz do zawartości

Kwiecień

Z XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

31 marca 2009 roku w siedzibie Starostwa odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Zgodnie z porządkiem posiedzenia, radni wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego oraz realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

Starosta poinformował Radę o sukcesie urzędu w Międzynarodowym Konkursie ENERGY TROPHY + a także o zdobyciu przez gospodarzy z powiatu konińskiego: Marka Kantarowskiego i Mariusza Smolarka tytułu "Wielkopolski Rolnik Roku 2008". W miesiącu marcu miały również miejsce dwie wizyty zagraniczne. W celu wymiany doświadczeń na płaszczyźnie pomocy społecznej, delegacja pod przewodnictwem wicestarosty Małgorzaty Waszak, odwiedziła ukraińskiego partnera, Powiat Kozjatyński. Z kolei głównym punktem pobytu Starosty Konińskiego w niemieckim Ilm było podpisanie protokołu o współpracy na rok 2009.

Starosta przekazał także informacje o udziale powiatu konińskiego w krajowych i zagranicznych wystawach turystycznych: w Łodzi i Berlinie oraz o powołaniu Komitetu Regionalnego "Chopin 2010".

W dalszej części obrad, radni wysłuchali i przyjęli sprawozdania z wykonania zadań w 2008 roku przez: Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie. Rada zapoznała się także z informacją o realizacji w ubiegłym roku: Programu Promocji Zdrowia Powiatu Konińskiego oraz Programu Współpracy Powiatu Konińskiego z Organizacjami Pozarządowymi. Radni przyjęli również sprawozdanie z wykonania zadań w drogownictwie w 2008 r.

Zgodnie z porządkiem posiedzenia, Rada Powiatu podjęła także uchwały
w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie, przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzenia realizacji projektu "Doradztwo, szkolenia i staże drogą do zaistnienia na rynku pracy" oraz dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok.

Z XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting