Skocz do zawartości

Kwiecień

Z harmonogramu posiedzeń Komisji Rady Powiatu Konińskiego

W nadchodzącym tygodniu, tj. w dniach 27 - 30 kwietnia odbędą się cztery posiedzenia komisji Rady Powiatu Koninskiego

W poniedziałek, o godzinie 10.00 ropocznie obrady Komisja ds Bezpieczeństwa Ekologicznego. Podczas posiedzenia, radni m.in. zapoznają się z informacją Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na temat zagrożeń wynikających ze stosowania srodków ochrony roślin.

Tego dnia, o godzinie 12.30 zbierze się Komisja Budżetowa w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009r. W posiedzeniu uczestniczyć będzie Starosta Koniński Stanisław Bielik.

Z kolei, o godzinie 14.00 spotka się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z zaopiniowaniem: projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego oraz projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat.

Nastepnego dnia (28 kwietnia) przed sesją Rady Powiatu, zbierze się Komisja Statutowo-Regulaminowa.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PIT
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting