Skocz do zawartości

Kwiecień

XXIX sesja Rady Powiatu Konińskiego

28 kwietnia br., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i pytania radnych.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2008 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2008 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w 2008 r.

9. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu konińskiego w roku 2008.

10. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego.

11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2008 roku.

12. Informacja o stanie dróg powiatowych po sezonie zimowym oraz planowanych remontach bieżących i zamierzeniach inwestycyjnych w 2009 roku.

13. Informacja o realizowanych inwestycjach przez Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego za 2008 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka doraźnej Komisji do Sprawy Bezpieczeństwa Ekologicznego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński".

16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalych prowadzonych przez Powiat Koniński umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok

18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

19. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

20. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting