Skocz do zawartości

Kwiecień

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

16 kwietnia, w siedzibie Starostwa obradował Zarząd Powiatu Konińskiego

Zgodnie z programem posiedzenia, Zarząd Powiatu:

1) przyjął projekty uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
- zatwierdzenia do realizacji projektu "Stypendia unijne dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński";
- regulaminu przyznawania i przekazywania w roku 2008/2009 stypendiów dla uczniów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Koniński umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego;

2) zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie odwołania członka doraźnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Ekologicznego.

3) przyjął:
- informację o stanie dróg powiatowych po sezonie zimowym oraz planowanych remontach bieżących i zamierzeniach inwestycyjnych w 2009 roku.
- sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego.
- sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zakresu stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu konińskiego w roku 2008
- sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego w 2008 r.
- sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2008 roku.
- informację o realizowanych inwestycjach przez Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego za 2008 rok.
- sprawozdanie z realizacji Kalendarza imprez za I kwartał 2009 roku.

4) podjął uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2009 rok;
- w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;
- zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej mającego na celu organizację
i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2009;
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki odpadami Gminy Grodziec;
- w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2008 -2011 z perspektywą na lata 2012-2015" oraz "Planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2008 -2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015".

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting