Skocz do zawartości

Kwiecień

Minął rok działalności Punktu Informacyjnego WRPO w Koninie

1 kwietnia minął rok funkcjonowania Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który od początku mieści się w siedzibie konińskiego Starostwa.

W okresie pierwszych 12 miesięcy działalności Punktu, odwiedziło go ponad 500 osób. Wielu klientów skorzystało także z konsultacji telefonicznych i udzielonych drogą mailową.

Wśród osób zgłaszających się do konińskiego biura WRPO przeważali przedsiębiorcy, zwłaszcza właściciele mikroprzedsiębiorstw. Z konsultacji korzystali również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

Klienci pytali głównie o możliwości skorzystania z konkretnych programów w ramach WRPO a także o tryb i wymagane terminy złożenia wniosku oraz dokumenty, jakie należy do niego dołączyć by był kompletny.

Największym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działań: "Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" oraz "Wsparcie rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw". Najczęściej interesanci pytali o możliwość pozyskania środków na zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Konsultantki udzielały również informacji dotyczących uzyskania wsparcia w ramach innych programów pomocowych, takich jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, czy też Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, aktualnie prowadzony jest nabór wniosków na: działanie 1.3 "Rozwój systemów finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości", w którym beneficjentami są banki krajowe i instytucje finansowe (termin naboru do 24 kwietnia), działanie 6.1 "Turystyka, projekty inwestycyjne dotyczące infrastruktury turystycznej" - skierowane do przedsiębiorców, jednostek samorządowych, stowarzyszeń i fundacji (do 30 kwietnia), działanie 3.1 "Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi" - w którym o wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, samorządy oraz organizacje prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami (do 29 maja ), działanie 2.5 "Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, schemat II dotyczący zakupu nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego".

W III kwartale br. ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla mikro-przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż 2 lata.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego w ramach ww. działań a także innych projektów WRPO i programów krajowych zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji w Punkcie Informacyjnym, który mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Alejach 1 Maja 9, w pokoju nr 167. Konsultantki udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.30. Poza bezpośrednim kontaktem w biurze, klienci mogą skorzystać z konsultacji telefonicznej pod nr: 063-240-32-76 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej konin.wrpo@wielkopolskie.pl

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PIT
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting