Skocz do zawartości

Kwiecień

Już można składać wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Dziś, tj. 21 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej
z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski będą przyjmowane do 28 kwietnia.

Tegoroczna pula środków do wykorzystania w województwie wielkopolskim wynosi 252 006 511 zł.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać zarówno indywidualni rolnicy, jak i podmioty prawne oraz spółki osobowe. Jednym z podstawowych warunków niezbędnych do ubiegania się o pomoc jest prowadzenie działalności rolniczej. Ważne jest, aby było to gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU.

Osoba fizyczna, występująca o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w swoim gospodarstwie, musi być pełnoletnia i nie może mieć ukończonych 60 lat. Ponadto musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe np. wykształcenie rolnicze lub w zależności od posiadanego wykształcenia nierolniczego odpowiedni staż pracy w rolnictwie.

Wsparcie polegać będzie na zasadzie zwrotu części poniesionych kosztów, tzw. kwalifikowalnych. Udzielane będzie na konkretne inwestycje, określone we wniosku i mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, a także poprawę warunków pracy, utrzymania zwierząt, ochronę środowiska i higienę produkcji.

Pomoc przyznawana będzie na inwestycje typu:

• budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej;

• zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego;

• zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich;

§ wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt (w szczególności koszty grodzenia
lub budowy wiat);

• zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej, wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, zwłaszcza urządzeń służących ochronie środowiska ( w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania ścieków)

• zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie;

• usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Warto zaznaczyć, iż refundacją będą mogły być objęte również przedmioty nabyte w formie leasingu.

Przyjmowane będą projekty, których wysokość kosztów kwalifikowanych wyniesie powyżej 20 tys. zł. a maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo nie bedzie mogła przekroczyć 300 tys. zł w okresie trwania PROW tj. w latach 2007-2013.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting