Skocz do zawartości

Kwiecień

Informacja Zarządu Powiatu Konińskiego

W dniu 31 marca br. Zarząd Powiatu Konińskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, mających na celu organizację i przeprowadzenie w roku 2009 Powiatowych Dni Rodziny w formie festynu.

Zarząd Powiatu Konińskiego przeznaczył na dofinansowanie tego zadania kwotę 8.000 zł.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą składać oferty w kancelarii Starostwa Konińskiego do dnia 6 maja br.
Oferty należy sporządzić na formularzu wg. wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427)

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert znajdują się :
- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 9
- w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego na stronie www.bip.powiat.konin.pl
- na aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Konińskiego www.powiat.konin.pl

Ponadto wszelkich wyjaśnień w sprawie konkursu udziela Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie , Aleje 1 Maja 9 (siedziba Starostwa) nr telefonu (063) 243 03 06).

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting