Skocz do zawartości

Grudzień

XXXV sesja Rady Powiatu Konińskiego

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 30 grudnia o godzinie 10.00 w sali nr 252 Starostwa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
11. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego na rok 2010.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
13. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting