Skocz do zawartości

Grudzień

Rada Powiatu Konińskiego przyjęła budżet na 2010 rok

Jednym z najważniejszych punktów programu ostatniego w tym roku posiedzenia rady było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
 
"Przyszłoroczny budżet powiatu, to budżet proinwestycyjny. Zaplanowaliśmy kilkanaście a nawet kilkadziesiąt ważnych zadań ze sfery społecznej i infrastruktury technicznej a wydatki majątkowe i remontowe wyniosą ponad 32 mln zł, co stanowi 38% wydatków budżetu ogółem. Jest to bardzo wysoki wskaźnik" - powiedział Starosta Stanisław Bielik.
 
W ocenie budżetu zgodni byli zarówno radni reprezentujący koalicję, jak i opozycję. Wszyscy określili plan finansowy powiatu na 2010 rok jako perspektywiczny, co wyrazili w głosowaniu. Został on uchwalony jednogłośnie, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
 
W przyjętym na dzisiejszej sesji budżecie dochody kształtują się na poziomie 62 mln 797 tys.zł, natomiast wydatki - 85 mln 187 tys. zł. Zgodnie z uchwałą, 22 milionowy deficyt sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów. Powiat otrzyma także dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (ok. 8 mln zł) oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (ok. 3 mln zł), co wpłynie na zmniejszenie deficytu.
 
Przyszłoroczne wydatki powiatu wiązać się będą głównie z realizacją zadań inwestycyjnych. Poza kontynuacją rozpoczętej w tym roku modernizacji drogi Wilczogóra - Wturek o wartości ponad 10 mln zł czy przebudowy drogi na odcinku Sporne - Rzgów wartej 6 mln zł, zaplanowano wykonanie kolejnych dwóch zadań służących rozbudowie infrastruktury drogowej. Łącznie koszt inwestycji na drogach wyniesie w 2010 roku 27 mln zł. Wśród przyszłorocznych priorytetów znalazły się także inwestycje związane z oświatą, m.in budowa boisk sportowych oraz modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Rada Powiatu Konińskiego przyjęła budżet na 2010 rok
Rada Powiatu Konińskiego przyjęła budżet na 2010 rok
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting