Skocz do zawartości

Grudzień

Powiat na galowo, czyli XI Gala Powiatu Konińskiego

Uroczyste podziękowania i wręczenie statuetek w imieniu władz samorządowych oraz lokalnej społeczności Powiatu Konińskiego odbyło się w minioną sobotę 12 grudnia w Górniczym Domu Kultury Oskard w Koninie. Uroczystość dedykowana była Podmiotom i Osobom, którzy w bieżącym roku swoją aktywnością i zaangażowaniem służyli rozwojowi powiatu, a zwłaszcza jego mieszkańcom.
 
Podczas tegorocznej Gali wręczono cztery Nagrody Powiatu Konińskiego za Osiągnięcia Ekonomiczne oraz pięć Nagród w kategoriach "Społecznik", "Sponsor", "Sport" i "Kultura".
W Gali wzięło udział ponad 300 gości, w tym delegacja samorządu powiatu partnerskiego Ilm Kreis, a także parlamentarzyści Ziemi Konińskiej, przedstawiciele samorządu: wojewódzkiego, powiatów ościennych, miasta Konina, powiatu konińskiego, gmin, nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, firm z terenu miasta i powiatu oraz działaczy oświatowych.
 
W niepowtarzalny nastrój wprowadził przybyłych gości występ Konińskiego Kameralnego Zespołu Akordeonowego pod kierownictwem Ryszarda Jarosława Piotrowskiego w towarzystwie Chóru żeńskiego Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Chóru męskiego QUARTA z Zagórowa, którzy wykonali m.in. utwór Czardasz Vittorio Montiego.
 
Po tych kilku chwilach z muzyką poważną, gości powitali gospodarze gali: Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz Andrzej Nowak Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego.
Starosta Koniński z satysfakcją podsumował tegoroczne przedsięwzięcia zrealizowane w powiecie, podkreślił działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej czy ochrony środowiska, wspomniał o dokonaniach w infrastrukturze i budownictwie, a na koniec docenił zaangażowanie wszystkich współpracowników dzięki, którym tak wiele zostało poczynione.
Gratulacje i moc życzeń dla wszystkich mieszkańców i władz powiatowych popłynęły też od wojewody wielkopolskiego Piotra Florka i wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, a także parlamentarzystów ziemi konińskiej Elżbiety Streker -Dembińskiej, Tomasza Nowaka oraz Ireneusza Niewiarowskiego.
 
Następnie głos zabrał Starosta niemieckiego powiatu Benno Kaufhold, wraz z którym, na zakończenie tej części gali, Starosta Koniński zaprezentował album " Współpraca bez granic. Powiat koniński - Powiat Ilm".
 
Zanim rozpoczęto wręczanie tradycyjnych nagród i statuetek powiatu konińskiego, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowski wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Wojciechowi Szymczakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Medycznych w Koninie. Drugie z Odznaczeń Honorowych za całokształt działalności wydawniczej decyzją Kapituły przypadło Wydawnictwu "Przegląd Koniński" sp. z o.o. Odznaczenie odebrał Dyrektor Generalny Stanisław Piguła.
 
Oficjalną część jubileuszowej Gali uświetnił występ uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Kleczewa, którym akompaniowała Lidia Jędraszewska nauczycielka muzyki w kleczewskiej szkole.
 
Laureatami Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za tegoroczne osiągnięcia ekonomiczne otrzymali z rąk Starosty Konińskiego przedstawiciele: Zakładu Usług Budowlanych "Malina" z Helenowa Drugiego, Tartaku Grodziec Sp. z o.o., Firmy Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej Wiesław Bednarek z Rychwała oraz Banku Spółdzielczy w Słupcy oddział w Kleczewie.
Tradycyjną statuetkę w kategorii "Społecznik" otrzymał Jan Jastrzębski członek Zarządu Fundacji "Mielnica" w Koninie za pełną pasji i poświęcenia działalność na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich powiatu konińskiego.
Szczególne podziękowania i statuetka w kategorii "Sponsor" za ofiarność i bezinteresowną pomoc w realizacji ważnych społecznie przedsięwzięć powiatowych trafiła do Jacka Kuszyńskiego i Józefa Woźniaka właścicieli firmy "Hydrostal" w Koninie.
 
Najlepszym popularyzatorem sportu na terenie powiatu konińskiego w bieżącym roku okazał się Kazimierz Zajączkowski, który za zaangażowanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu konińskiego otrzymał statuetkę z rąk wicestarosty Małgorzaty Waszak.
 
Ze względu na kultywowanie tradycji, kultury i obyczajowości, którym samorząd powiatu konińskiego od wielu lat hołduje, statuetkę XI Gali w kategorii "Kultura" otrzymał: Jacek Kowalski pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za łączenie pasji społecznych i artystycznych. Drugim laureatem został Zespół Taneczny "Uśmiech" z Liśca Wielkiego za "szczególne zaangażowanie w organizację uroczystości i wydarzeń kulturalnych powiatu konińskiego".
 
Po części oficjalnej zgromadzonych gości i laureatów bawił swoim występem gość specjalny Robert Rozmus. Po występie gwiazdy wieczoru, na gości czekały przysmaki przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Uczestnicy XI Gali podziwiali także sentymentalną wystawę zdjęć konińskich artystów m.in. Ryszarda Fórmanka poświęconą konińskiej wsi.

Powiat na galowo, czyli XI Gala Powiatu Konińskiego
Powiat na galowo, czyli XI Gala Powiatu Konińskiego
Powiat na galowo, czyli XI Gala Powiatu Konińskiego
Powiat na galowo, czyli XI Gala Powiatu Konińskiego
Powiat na galowo, czyli XI Gala Powiatu Konińskiego
Powiat na galowo, czyli XI Gala Powiatu Konińskiego
Powiat na galowo, czyli XI Gala Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting