Skocz do zawartości

Czerwiec

Z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

5 czerwca, w siedzibie urzędu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

Zgodnie z porządkiem obrad, Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację a także wysłuchał informacji o środkach przekazanych beneficjentom z płatności realizowanych przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie w roku 2008.
W dalszej części posiedzenia, Zarząd Powiatu podjął uchwały w następujących sprawach:
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk dla miejscowości Anielew i Grąblin;
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - korytarz, infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją węgla brunatnego O/Tomisławice, obejmującego obręb Police w gminie Sompolno;
- upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie;
- użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 9;
- opinii dotyczącej pozbawienia części drogi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 806 w miejscowości Wilczyn, dotychczasowej kategorii drogi gminnej;
- udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś";
- informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2008 rok.

Zarząd zatwierdził projekty organizacyjne szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 oraz aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 ZSP w Sompolnie a także dokonał zmian w tegorocznym Planie zakupów.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting