Skocz do zawartości

Czerwiec

Z III konińskiego Forum Organizacji Pozarządowych

3 czerwca w konińskim Starostwie odbyło się III Forum Organizacji Pozarządowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele 30 organizacji prowadzących działalność na terenie miasta i powiatu konińskiego.

Pomysł zorganizowania Forum Organizacji Pozarządowych zrodził się dwa lata temu i był wynikiem systematycznego wzrostu ilości konińskich organizacji, które wykazywały potrzebę integracji tego środowiska oraz wzmocnienia dialogu z lokalnymi samorządami.

Z inicjatywy Fundacji "Podaj dalej", gospodarzem i współorganizatorem I Forum zostało Starostwo Powiatowe w Koninie. W przygotowanie ubiegłorocznego spotkania włączył się samorząd miasta Konina. Z kolei, w tym roku rola gospodarza Forum przypadła ponownie Starostwu.

Od początku, inicjatywa ta cieszyła się poparciem, zarówno organizacji społecznych, jak i lokalnych samorządów. Z każdym rokiem, zwiększała się tez liczba osób uczestniczących w Forum.

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem "FUNDUSZE DLA III SEKTORA, a jego gościem specjalnym była Barbara Margol - Prezes Nidzickiego Funduszu Lokalnego, uhonorowana wspólnie z mężem Krzysztofem, tytułem Społecznicy Roku 2008 przez tygodnik NEWSWEEK. W trakcie wykładu inauguracyjnego "Aktywność Lokalna - sztuka zjednywania ludzi i pozyskiwania funduszy", Barbara Margol opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z prowadzeniem organizacji pożytku publicznego. Wystąpienie to wprowadziło uczestników Forum w główną tematykę spotkania - "Fundusze dla III sektora". Prelegenci z Konińskiej Izby Gospodarczej, Centrum PISOP oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą dotyczącą pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania a także poszukiwania informacji i pomocy w tym zakresie.

Forum stało się także okazją do złożenia gratulacji pracownikom samorządowym: Halinie Wójcik, Ewie Ligockiej i Dorocie Kaźmierczak, które w maju br. uhonorowane zostały medalem za Długoletnią Służbę, nadawanym przez Prezydenta RP w dowód uznania za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W imieniu władz powiatu konińskiego, Starosta Stanisław Bielik podziękował także za dotychczasową współpracę oraz życzył nagrodzonym kolejnych sukcesów.

III Forum Organizacji Pozarządowych już za nami i należy je uznać za udane z uwagi na podjęcie najbardziej aktualnych tematów i problemów, wymianę doświadczeń czy pogłębienie wiedzy o pozyskiwaniu funduszy. Czy wpłynie ono na pobudzenie współpracy pomiędzy konińskimi organizacjami , czas pokaże.

Z III konińskiego Forum Organizacji Pozarządowych
Z III konińskiego Forum Organizacji Pozarządowych
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting